You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за квітень 2019 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 12,30 до 16,24 мгО2/дм3, що майже не відрізняється від показників минулого  місяця.

Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у квітні 2019 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У створах області спостерігається сезонна зміна температурного та кисневого режиму. Вміст розчиненого кисню коливається в більшу або меншу сторони та відповідає діючим нормативам.  Спостерігаються перевищення БСК5 в тих же створах, що і в березні: р. Південний Буг, 237 км, питний в/з смт. Побузьке – 3,41 мгО2/дм3; р.Синюха, 10 км, питний водозабір м. Первомайськ  – 3,52 мгО2/дм3; р. Південний Буг,153 км, с. Олексіївка ­– 4,41 мгО2/дм3; р. Інгул, 103 км, питний водозбір м.Баштанка – 3,07 мгО2/дм3. Ці  зміни можна пояснити потраплянням дощової води, що вимиває органічну речовину з ґрунту. 

Якість поверхневих вод області порівняно з  аналогічним  періодом минулого року  залишається без особливих  змін, лише декілька зросли концентрація амонію та показник кольоровості.    

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода Південного Бугу на Миколаївщині відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Вода у створах  Софіівського  водосховища, р. Інгул та р.Інгул,с. Отрадне,  питний водозабір м. Баштанка належить до ІІІ-ого класу, IV-ої категорії,  є за станом задовільною  та за ступенем чистоти – слабко забрудненою. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води в створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   квітні 2019 року.

Таблиця 1

Інформація про стан води у басейні Південного Бугу протягом березня-квітня 2019 р.