You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за червень 2019 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 5,77 до 9,94 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у червні 2019 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У створах області вміст розчиненого кисню коливається в більшу або меншу сторони, майже не відрізняється порівняно з минулим місяцем та відповідає діючим нормативам.  Спостерігаються перевищення заліза загального у наступних створах: р. Південний Буг, 237 км, питний в/з смт. Побузьке – 2,350 мг/дм3; р.Синюха (л.притока р.П.Буг), 10 км, питний водозабір м. Первомайськ, вище міста –0,812 мг/дм3; р. Південний Буг ,153 км, с. Олексіївка, питний водозабір м. Южноукраїнськ – 0,317 мг/дм3. Перевищення ГДК за залізом пояснюється змивом глини з берегів річки дощовими водами. Також зафіксовано незначне перевищення за показником БСК5 у створі питний в/з м. Новий Буг, с. Софіївка - 3,65 мгО2/дм3.

Якість поверхневих вод області порівняно з  аналогічним  періодом минулого року  залишається без особливих  змін.

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода Південного Бугу на Миколаївщині відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Вода у створах  Софіівського  водосховища, р. Інгул та р.Інгул,с. Отрадне,  питний водозабір м. Баштанка належить до ІІІ-ого класу, IV-ої категорії,  є за станом задовільною  та за ступенем чистоти – слабко забрудненою. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води в створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   червні 2019 року.

Таблиця 1

Інформація про стан води у басейні Південного Бугу протягом травня-червня 2019 р.