You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за вересень 2019 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Вцілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 6,00 до 9,80 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у вересні 2019 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У створах області вміст розчиненого кисню коливається в більшу або меншу сторони та відповідає діючим нормативам. Зменшилась концентрація заліза у всіх створах, зросли концентрації амонію сольового та фосфатів. Спостерігається перевищення БСК5 у р. Південний Буг, 97 км, питний водозабір м.Вознесенськ, 2 км до в'їзду в місто – 3,36 мгО2/дм3.

Порівняно до аналогічного періоду минулого року зросла кількість фосфатів у всіх створах.   

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода Південного Бугу на Миколаївщині відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Вода у створах  Софіівського  водосховища, р. Інгул та р.Інгул,с. Отрадне,  питний водозабір м. Баштанка належить до ІІІ-ого класу, IV-ої категорії,  є за станом задовільною  та за ступенем чистоти – слабко забрудненою. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води в створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   вересні 2019 року.