You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за листопад 2019 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Вцілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 8,99 до 11,17 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у листопаді 2019 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У створах області вміст розчиненого кисню коливається в більшу або меншу сторони та відповідає діючим нормативам. Дещо збільшилась концентрація амонію сольового у всіх створах. Також зафіксовано перевищення БСК5 у створі р.Інгул,163км, Софіївське водосховище, зі значенням 3,40 мгО2/дм3.

Порівняно до аналогічного періоду минулого року дещо зросла кількість фосфатів у всіх створах.  

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода Південного Бугу на Миколаївщині відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Вода у створах  Софіівського  водосховища, р. Інгул та р.Інгул,с. Отрадне,  питний водозабір м. Баштанка належить до ІІІ-ого класу, IV-ої категорії,  є за станом задовільною  та за ступенем чистоти – слабко забрудненою. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води в створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   листопаді 2019 року.