You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за січень 2020 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Вцілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 13,65 до 17,20 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у січні 2020 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У створах області вміст розчиненого кисню збільшився та відповідає діючим нормативам. Зменшилась кольоровість та концентрації амонію сольового майже у всіх створах.  Дещо зросло БСК, а у двох створах зафіксовано перевищення ГДК: 3,71 мгО2/дм3 – у створі р. Південний Буг, 237 км, питний в/з смт. Побузьке, та 4,60 мгО2/дм3 – у створі р.Інгул, 163км, Софіївське водосховище. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місця.

Порівняно до аналогічного періоду минулого року дещо зросли ХСК та БСК. 

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода Південного Бугу на Миколаївщині відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Вода у створах  Софіівського  водосховища, р. Інгул та р.Інгул,с. Отрадне,  питний водозабір м. Баштанка належить до ІІІ-ого класу, IV-ої категорії,  є за станом задовільною  та за ступенем чистоти – слабко забрудненою. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води в створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   січні 2020 року.