You are here

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території Миколаївської області

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження голови 

Миколаївської обласної

державної адміністрації

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території Миколаївської області

 

1. Ці  Методичні рекомендації розроблені відповідно до Водного, Земельного і Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру»,  постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету», постанови Кабінету Міністрів України від             29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів».

  • У користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера, замкнені природні водойми для цілей, визначених статтею 51 Водного кодексу України. Рибогосподарські технологічні водойми надаються у користування для цілей аквакультури, а частини рибогосподарських водних об’єктів - тільки для розміщення плавучих рибницьких садків відповідно до умов статті 14 Закону України «Про аквакультуру».

3. Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що:

1) використовуються для питних потреб;

2) розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

4.  Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель  водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою.

5.  Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з Держводагентством.

Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання у користування на умовах оренди земельних ділянок  належать:

  • земельних ділянок комунальної власності територіальних громад – відповідним сільським, селищним, міським радам;

2) земельних ділянок із земель державної власності у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів для ведення водного господарства – районним державним адміністраціям;

3) земельних ділянок із земель державної власності у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів – обласній державній адміністрації;

4) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності -  головному управлінню Держземагентства у Миколаївській області.

У разі розміщення земельної ділянки під водним об’єктом на території більш ніж однієї місцевої ради у договорі оренди водного об’єкта має бути визначено площу земельної ділянки, розмір нормативної грошової оцінки та плати за оренду землі окремо по кожній місцевій раді. Якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, у разі розміщення такої земельної ділянки одночасно в межах та за межами населеного пункту, у договорі оренди водного об’єкта мають бути розмежовані площі частин земельної ділянки в межах та за межами населених пунктів та розміри орендної плати за землю по кожній з цих частин.

6.  Проект договору оренди водного об’єкта розробляється переможцем земельних торгів спільно з Миколаївським обласним управлінням водних ресурсів і головним управлінням Держземагентства у Миколаївській області відповідно до Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420.

7. Невід’ємними частинами договору оренди водного об’єкта є:

1) план або схема об’єкта оренди;

2) кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

3) акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

4) акт приймання-передачі об’єкта оренди;

5) проект відведення земельної ділянки;

6) паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

  • Відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307, замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є його орендодавець.

Відповідно до статті 136 Земельного кодексу України фінансування витрат з розроблення паспорта водного об’єкта під час підготовки лоту до проведення земельних торгів може  здійснюватись за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

9. Строк дії договору оренди водного об'єкта встановлюється за згодою сторін відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Обчислення розміру орендної плати за водний об’єкт здійснюється відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

11. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, що визначаються Держземагентством України за формами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1724 “Деякі питання оренди земель”, які заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди водного об’єкта чи продовження його дії.

12. Обчислення розміру орендної плати за частину рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарську технологічну водойму проводиться відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 січня 2014 року № 11, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 194/24971.

13. Сплата орендної плати за водний об’єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об’єктом.

14.  У договорі оренди водного об'єкта визначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.

15. Підставою для укладання договору оренди водного об’єкта (крім рибогосподарської технологічної водойми або її частини) є протокол земельних торгів.

16. Право користування водним об'єктом виникає з дня державної реєстрації цього права.

17. Державна реєстрація права оренди водного об’єкта здійснюється відповідно до чинного законодавства.

18. У п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди орендар надає копію договору оренди водного об’єкта органу податкової служби за місцезнаходженням водного об’єкта та відповідному територіальному органу Держземагентства України.

19. Права та обов'язки орендодавця і орендаря визначаються умовами договору відповідно до чинного законодавства.

Крім того, в договорі оренди водного об’єкта мають бути  передбачені такі обов’язки орендаря:

1) здійснення діяльності з штучного розведення,  вирощування  водних  біоресурсів та їх використання відповідно до вимог Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру»;

2) надання організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства у визначені строки та за формами, затвердженими в установленому чинним законодавством порядку, звітів про водокористування (звіт 2-ТП (водгосп));

3) надання  територіальним органам центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства (Держрибагентства), у разі здійснення аквакультури, звітної інформації за формою № 1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__ рік», затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 21.03.2012  №141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 09.04.2012 за                         № 514/20827 «Про затвердження форми звітності №1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__р.» та інструкції щодо її заповнення»;

4) забезпечення додержання норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 30.01.2013 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.02.2013 за №240/22772 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України» (для водних об’єктів, наданих для виробництва продукції аквакультури та рибогосподарських технологічних водойм) або виконання вимог режимів рибогосподарської експлуатації водойм, затверджених відповідно до вимог Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарств, затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства України  від 15.01.2008 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28.01.2008 №64/14755 (для водних об’єктів, наданих для рибогосподарських потреб під здійснення штучного вирощування водних біоресурсів в спеціальних товарних рибних господарствах).

20. Копії платіжних документів про внесення орендної плати за водний об’єкт щомісячно надаються орендарем органу водного господарства за місцем знаходження, який здійснює контроль за надходженням коштів за оренду водних об’єктів.

21. Орендарі, які використовують водний об’єкт для рибогосподарських потреб, після державної реєстрації погодженого договору оренди водного об’єкта, зобов’язані, у разі необхідності, оформити дозвіл на спеціальне водокористування.

22. Орендарям, що користуються земельною ділянкою на умовах оренди під водним об’єктом до 01 липня 2013 року, але не уклали договір оренди на водний об’єкт, необхідно укласти з орендодавцем договір оренди водного об’єкта згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів» без проведення земельних торгів, з урахуванням цих Методичних рекомендацій.

23. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди водних об’єктів, повинні щороку до 01 лютого надавати органу податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди водних об’єктів на поточний рік, та інформувати відповідний орган податкової служби про укладення нових, внесення змін до чинних договорів оренди водних об’єктів та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

24.  Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Начальник Миколаївського обласного

управління водних ресурсів                                                           С.М. Письменний