You are here

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ № 2 3 6

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ м. Київ № 2 3 6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Керівник реєструючог органу                 

Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України, з метою упорядкування питань, пов'язаних з наданням у користування водних об'єктів на умовах оренди,

НАКАЗУЮ:

  • Затвердити Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти, що додається.
  • Державному агентству водних ресурсів України (Сташук В.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства водних ресурсів України Сташука В.А.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності ЗакономУкраїни від 18 вересня 2012 року № 5293-УІ «Про аквакультуру», але не раніше дня його офіційного опублікування.

О.А. Проскуряков

 

МЕТОДИКА

визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти

  • Ця Методика встановлює єдиний механізм розрахунку орендної плати за надані в оренду водні об'єкти.
  • Дія цієї Методики поширюється на такі водні об'єкти: водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.
  • Ця Методика є обов'язковою для застосування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при укладанні ними договорів оренди водних об'єктів.
  • Розрахунок розміру орендної плати за надані в оренду водні об'єкти здійснюється за формулою

П0 = Фп х Кі х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х 8,

де П0 - розмір плати за наданий в оренду водний об'єкт (у грн за рік);

Фп - фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні станом на 01 січня 2013 року (100 грн за 1 га площі водного дзеркала);

Кі - коефіцієнт, який враховує ціль використання водного об'єкта (таблиця 1);

К2 - коефіцієнт, який враховує тип водного об'єкта (таблиця 2);

К3 - коефіцієнт, який враховує місцезнаходження водного об'єкта (таблиця 3);

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 28 травня 2013 року № 236

 

К4 - коефіцієнт, який враховує можливість регулювання водного об'єкта (таблиця 4);

К5 - коефіцієнт, який враховує глибину водного об'єкта (таблиця 5);

К6 - коефіцієнт, який враховує заростання водного об'єкта вищою рослинністю (таблиця 6);

8 - площа водного дзеркала при нормальному підпірному рівні, га.

  • При наданні водного об'єкта в оренду для двох і більше цілей під час розрахунку розміру плати застосовується найбільше значення Кі.
  • Орендодавець за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації, на який індексується середньозважена величина орендної плати по Україні, станом на 01 січня поточного року, що визначається за формулою

Кі = (І-10)/100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується зі значенням 110.

Значення коефіцієнта, який враховує ціль використання водного об'єкта

 

Значення коефіцієнта, який враховує тип водного об'єкта (К2)

 

Коефіцієнт індексації середньозваженої величини орендної плати по Україні застосовується кумулятивно починаючи з 01 січня 2014 року.

Таблиця 1

Цілі надання водного об'єкта

Значення коефіцієнта

Лікувальні

2,0

Рекреаційні

1,5

Рибогосподарські потреби

1,2

Культурно-оздоровчі

1,0

Спортивні і туристичні

0,7

Науково-дослідні роботи

0,5

 
 

Таблиця 2

Тип водного об'єкта

Значення коефіцієнта

Водосховище

1,0

Ставок

1,1

Озеро

1,2

Замкнена природна водойма

1,2

 
 

Значення коефіцієнта, який враховує глибину водного об'єкта (К5)

 

Таблиця З

Значення коефіцієнта, який враховує місцезнаходження водного об'єкта

Місцезнаходження водного об'єкта

Значення коефіцієнта

У межах м. Києва

10,0

У межах обласних центрів, міст Сімферополя та Севастополя

5,0

У межах районних центрів та міст

2,0

У межах інших населених пунктів

1,0

За межами населених пунктів

1,5

 
 

Таблиця 4

Значення коефіцієнта, який враховує можливість регулювання водного   об'єкта (К4) ____________________________

Тип водного об'єкта за розміщенням

3 можливістю регулювання

Без можливості регулювання

Русловий

1,2

1,1

Нерусловий (у тому числі озера)

1,2

1,0

 
 

Таблиця 5

Середня глибина водного об'єкта при нормальному підпірному рівні

Значення коефіцієнта

Від 1,5 до 2,5 м

1,2

До 1,5 м або понад 2,5 м

1,0

 
 

Таблиця 6

Значення коефіцієнта, який враховує заростання водного об'єкта вищою   рослинністю (Кб)______________________

Відсоток заростання водного об'єкта

Значення коефіцієнта

До ЗО %

1,2

Від 30 % до 60 %

1,0

Понад 60 %

0,7

 
 

7. Приклад розрахунку розміру орендної плати за надані в оренду водні об'єкти.

Складові формули розрахунку

Вихідні дані

Фп

Фіксована середня плата за надані в оренду водні об'єкти

100 гривень

100

К,

Цілі надання водного об'єкта

Рибогосподарські потреби

1,2

К2

Тип водного об'єкта

Ставок

1,1

К3

Місцезнаходження водного об'єкта

За межами населених пунктів

1,5

К4

Тип водного об'єкта за розміщенням

Русловий, 3 можливістю регулювання

1,2

к5

Середня глибина водного об'єкта

Від 1,5 до 2,5 м

1,2

К6

Відсоток заростання водного об'єкта

До 30 %

1,2

8

Площа водного об'єкта

10 гектарів

10

 

Розрахунок: П0 = 100 х 1,2 х 1,1 х 1,5 х 1,2 х 1,2 х 1,2 х 10 = 3421 грн, 44 коп.

Заступник директора Департаменту охорони природних ресурсів