You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за травень 2020 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Вцілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 9,28 до 13,08 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у травні 2020 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У створах області вміст розчиненого кисню дещо збільшився з підвищенням температурного режиму. Зафіксоване перевищення ГДК для БСК5 у створі р. Інгул,  Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг) – 4,08 мгО2/дм3.

Знизилась концентрація розчиненого кисню та амонію сольового у всіх створах.

Спостерігається підвищення ХСК та вмісту фосфатів. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місця та коливаються в меншу або більшу сторони.

Порівняно до аналогічного періоду минулого року дещо збільшилося ХСК.    

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у всіх досліджених створах відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   травні 2020 року.