You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за червень 2020 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Вцілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 6,44 до 13,71 мг О2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у червні 2020 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У створах області вміст розчиненого кисню дещо зменьшився з підвищенням температурного режиму. Зафіксовано перевищення за БСК5 у створі р. Інгул,  Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг) – 3,92 мгО2/дм3. Також, у зв’язку з інтенсивним цвітінням, зафіксовані перевищення концентрацій марганцю, при нормі   0,1 мг/дм3 у наступних створах: р. П.Буг, смт Побузьке – 0,136 мг/дм3; р. П. Буг, смт Олексіївка – 0,136 мг/дм3; р. Синюха – 0,155 мг/дм3; р. Інгул, с. Отрадне – 0,221 мг/дм3. Знизились показники  концентрації фосфатів в порівнянні з минулим місяцем майже у всіх створах. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місця та коливаються в меншу або більшу сторони.

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у всіх досліджених створах відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   червні 2020 року.

Про стан води у басейні Південного Бугу