You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за липень 2020 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

Вцілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 2,80 до 11,27 мг О2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у липні 2020 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У створах області вміст розчиненого кисню дещо зменшився з підвищенням температурного режиму. Зафіксовані значення кисню розчиненого менше ГДК у створах р. Інгул,  Софіївське водосховище (питний водозабір м. Новий Буг) – 2,80 мгО2/дм3  та р. Інгул,  с. Отрадне (питний водозабір м. Баштанка) – 2,96 мгО2/дм3.  Спостерігаються перевищення ГДК за БСК5 у створах р. Інгул,  Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг) – 4,25 мгО2/дм3 та у р. Південний Буг, 97 км (питний водозабір  м. Вознесенськ) – 3,88 мгО2/дм3. У створі р.Південний Буг, 237 км, питний в/з смт. Побузьке спостерігаються  перевищення концентрації заліза загального – 0,687 мг/дм3 та марганцю – 0,133 мг/дм3. Збільшилась кольоровість у всіх створах.  Всі інші показники залишаються на рівні минулого місця та коливаються в меншу або більшу сторони.

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у всіх досліджених створах відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   липні 2020 року.

Інформація про стан води у басейні Південного Бугуl