You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за жовтень 2020 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 4,79 до 8,76 мг О2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у жовтні 2020 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У всіх створах області зменшився вміст розчиненого кисню. Ймовірно, це пояснюється перемішуванням водних мас та більш рівномірним розподілом кисню у товщі води. Спостерігається перевищення ГДК за БСК5 у створі р. Інгул,  Софіївське водосховище (питний водозабір м. Новий Буг) – 4,50 мгО2/дм3. Зменшилися значення кольоровості, ХСК та БСК5. Концентрації фосфору у створах значно збільшилися, скоріш за все через активну циркуляцію води,  мінералізацію органічної речовини восени, та припинення інтенсивного фотосинтезу. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місця та коливаються в меншу або більшу сторони.

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у всіх досліджених створах відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   жовтні 2020 року.

Інформація про стан води у басейні річки