You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за грудень 2020 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 10,21 до 13,57 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у грудні 2020 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У всіх створах області збільшився вміст розчиненого кисню. Зменшилися значення ХСК  у

показників  інтегральної оцінки якості  вода у всіх досліджених створах відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за всіх створах, концентрації амонію сольового зросли. У створі р. Інгул,  с. Одрадне (питний водозабір м. Баштанка) спостерігається перевищення ГДК за БСК5  – 3,19 мгО2/дм3. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місяця та коливаються в меншу або більшу сторони.

За значеннями гідрохімічних станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   грудні 2020 року.

Інформація про стан води у басейні річки