You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за жовтень 2021 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 6,09 до 9,82 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у жовтні 2021 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

В усіх створах зменшились концентрації фосфатів та заліза загального. Інші показники залишаються на рівні минулого місяця та коливаються в меншу або більшу сторони.

Показники якості води залишаються на рівні аналогічного періоду минулого року.

За значеннями  гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у досліджених створах р. Південний Буг та р. Інгул відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра і за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у жовтні 2021 року.