You are here

Структура

Основні положення про структурні підрозділи

Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії здійснює державне управління в області використання, збереження та відтворення водних ресурсів. Відділ координує роботу організацій, юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з використанням, збереженням та відтворенням водних ресурсів малих річок та вирішує в утановленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і глузей економіки воднпими ресурсами. Віділ координує роботу систем водопостачання сільських населених пунктів.

В.о. начальника відділу - Хлопусь Анна Михайлівна, телефон: 37-91-43; e-mail: pbug_buvr_vodres@ukr.net

Відділ водокористування та моніторингу вод є структурним підрозділом апарату, координує і контролює роботу відділів водокористування управлінь водного господарства щодо своєчасного забезпечення подачі води, її обліку та реалізації на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно укладених договорів. Відділ організовує і контролює роботу диспетчерської служби управлінь з міжгосподарського розподілу та раціонального використання води в умовах платного водокористування.

Начальник відділу - Єфімов Дмитро Олександрович, телефон: 37-91-56; e-mail: vodkor_mk@ukr.net

Відділ економіки являється структурним підрозділом, призваним направляти свою діяльність на розвиток водного господарства, меліорації земель, проводити планування виробничо-господарської та фінансової діяльності, на підвищення економічного, ефективного використання водних ресурсів, поливних земель. Відділ забезпечує правильне застосування діючих законодавчих актів стосовно питання економіки, організаціями,що входять до складу РОВР у Миколаївській області.

Начальник відділу - Шевельова Лариса Вікторівна, телефон: 37-91-48; e-mail: econ_mk@ukr.net

Відділ енергоефективності є самостійним структурним підрозділом і в своїй діяльності підпорядковується безпосередньо заступнику начальника обласного управління водних ресурсів з питань експлуатації водогосподарських систем. Всі доручення начальника відділу з питань технічної експлуатації та ремонту насосно-силового і енергетичного обладнання, електромереж є обов’язковим для всіх нчальників підрозділів обласного управління водних ресурсів.

Начальник відділу - Андросов Сергій Олексійович, телефон: 37-91-46;  e-mail: androcov19@ukr.net

Відділ техногенно-екологічної безпеки виконує проведення єдиної технічної політики та техногенно-екологічної безпеки в галузі водного господарства. Відділ надає пропозиції щодо розробки державних цільових та регіональних програм розвитку водного господарства, з питань захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, берегоукріплення, меліорації та бере участь у їх реалізації.

Начальник відділу - Туз Руслан Васильович, телефон: 48-90-49; e-mail: adz_mk_vodhoz@ukr.net

Відділ управління інфраструктурою є структурним підрозділом, який здійснює керування ремонтно-доглядовими роботами і технічним забезпеченням об’єктів міжгосподарських меліоративних систем.

Т.в.о.начальника відділу - Шевченко Світлана Миколаївна, телефон: 37-91-53 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності  є самостійним структурним підрозділом, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи. Служба управління здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.

В.о. начальника відділу - Рехтета Надія Анатоліївна, телефон: 37-91-57;  e-mail: buxzvitmk@ukr.net

Юридична служба  є самостійним структурним підрозділом, основним завданням якої є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів РОВР, а також працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Начальник служби - Куніна Світлана Вікторівна, телефон: 37-91-54; e-mail: urist_vodresurs@ukr.net

Відділ з підготовки кадрів покладена на провідного інженера по підготовці кадрів. Прийом і розстановку кадрів службі здійснювати по професіональним і діловим якостям, проводити контроль за правильним використанням кадрів на роботі. Забезпечення РОВР у Миколаївській області необхідною кількістю кадрів керівного складу, спеціалістів, робітників необхідним спеціальностей і кваліфікацій згідно з планом по праці і зарплаті.

Провідний інженер відділу  - Литовченко Валентина Миколаївна, телефон: 37-91-54; e-mail: valya.litv58@ukr.net

Служба охорони праці створена начальником РОВР у Миколаївській області для реалізації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-профілактичних заходів в облводресурсів  та підвідомчих організаціях, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям в процесі праці.

Провідний інженер відділу - Овод Зоя Федорівна, телефон: 37-91-54

Ремонтно-будівельна дільниця є структурним підрозділом, функціональними обов’язками якої є розробка річних та місячних планів ремонтних робіт: автотранспорту, обладнання, будівель, споруд РОВР у Миколаївській області.

Начальник - Максименко Валентина Олексіївна, телефон 23-03-90

Лабораторія моніторингу вод та грунтів  здійснює контроль якості поверхневих, зворотних (стічних) і підземних вод за хімічними і радіологічними показниками, а також фізико-хімічних властивостей грунтів відповідно до чинного законодавства.

Начальник лабораторії - Гордієнко Валентина Семенівна, телефон: 47-95-10; e-mail: nruvr@yahoo.com

 

Структура апарату РОВР у Миколаївській області
         

 Начальник     

Хлань Олександр Володимирович

тел. (0512) 37 91 42

ел.адреса:mk_vodhoz@ukr.net

 

Заступник начальника по водним об'єктам, використанню водних ресурсів та моніторингу

Грищенко Анатолій Віталійович

тел.37-91-45

Заступник начальника
Румик Дмитро Васильович

тел 37 91 47

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії 7 чол.
Хлопусь Ганна Михайлівна

тел 37 91 43

Відділ енергоефективності 4 чол. Андросов Сергій Олексійович

тел 37 91 46

Відділ управління інфраструктурою 3 чол. 

Шевченко Світлана Миколаївна

тел 37 91 53

Відділ водо- користування та моніторингу вод 3 чол.

Єфімов Дмитро Олександрович

тел 37 91 56

Поровідний інженер по підготовці кадрів

Литовченко Валентина Миколаївна
тел 37 91 54

Юридична служба

Куніна
Світлана  Вікторівна

тел 37 91 54

Провідний інженер з охорони праці Овод Зоя Федорівна

тел 37 91 54

Відділ економіки 4 чол.

Шевельова Лариса Вікторівна

тел 37 91 48

 

Відділ техногенно-екологічної безпеки 4 чол.
Туз Руслан Васильович

тел 37 91 43

Ремонтно- будівельна дільниця

Максименко Валентина Олексіївна

тел 23 03 90

 

Відділ бухгалтерського обліку 5 чол.

Головний бухгалтер Рехтета Надія Анатоліївна

тел 37 91 57