You are here

Масиви поверхневих вод району басейну річки Південний Буг

Submitted by elena on Чтв, 09/12/2019 - 15:18

       Район басейну річки Південний Буг розташований на території семи областей України Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Київської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської.

       Визначення масивів поверхневих вод у районі басейну річки Південний Буг було  здійснено відповідно до Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод, затвердженої Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  №5 від  14 січня 2019р. Відповідно ст. 1 Водного кодексу України масив поверхневих вод – це поверхневий водний об’єкт або його частина.

        У Водній рамковій директиві ЄС під масивом поверхневих вод розуміється окремий та значний елемент поверхневих вод, на який спрямована головна стратегічна мета – досягнення доброго екологічного стану.

      Визначення масивів поверхневих вод дає змогу завершити гідрографічне районування території України, створює передумови для впровадження державного моніторингу вод, розроблення планів управління річковими басейнами та оцінки ефективності їх виконання.

     В районі басейну річки Південний Буг визначено 1090 масивів поверхневих вод (категорія «річки» – 375, категорія «штучні або істотно змінені масиви поверхневих вод» – 714, категорія «перехідні води» – 1). Частка кандидатів до істотно змінених масивів поверхневих вод від загальної кількості масивів поверхневих вод в районі басейну річки Південний Буг становить 63%.

    Істотно змінений водний масив (ІЗМПВ) – це поверхневий водний об’єкт, який у результаті перебудови людиною суттєво змінив свій характер. Тобто це колишній природний водний об’єкт, який втратив свої характерні риси. Наприклад, водосховище, яке утворилось внаслідок будівництва греблі. Причини віднесення масивів поверхневих вод (МПВ) до істотно зміненого прописані у Методиці, проте такі масиви поки що названі кандидатами до істотно змінених (кІЗМПВ). Остаточно віднести масив до істотно зміненого можна лише за результатами моніторингу біологічних елементів якості.

    У процесі типології в районі басейну річки Південний Буг визначено 692 кІЗМПВ, серед яких 554 МПВ – це лінійні кІЗМПВ (річки), 138 МПВ – полігональні кІЗМПВ на річках (водосховища). Максимальна кількість МПВ (506 МПВ) віднесені до кІЗМПВ з причини зарегульованості. 73 МПВ віднесені до кІЗМПВ з причини спрямлення і 113 МПВ – з причини поєднання зарегульованості та спрямлення русла.  

   Також визначено 22 МПВ в категорії «штучні масиви поверхневих вод». Це полігональні штучні МПВ (ШМПВ) (наливні водосховища).

    Робота по визначенню масивів поверхневих вод технічно виконувалася за допомогою програмного забезпечення ArcGis (version 10.5).

   Інформація підготовлена начальником відділу техногенно-екологічної безпеки РОВР у Миколаївській області Тузом Р.В. згідно Звіту про виконання робіт з визначення масивів поверхневих вод району басейну річок Південного Бугу.