You are here

Структура

Основні положення

про структурні підрозділи

Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області

Відділ водних відносин та водного кадастру здійснює державне управління в області використання, збереження та відтворення водних ресурсів. Відділ координує роботу організацій, юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з використанням, збереженням та відтворенням водних ресурсів малих річок та вирішує в утановленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і глузей економіки водними ресурсами. Відділ координує роботу систем водопостачання сільських населених пунктів.

Начальник відділу - Грищенко Анатолій Віталійович, телефон: 37-91-43; e-mail: pbug_buvr_vodres@ukr.net

Відділ водокористування та моніторингу вод є структурним підрозділом апарату, координує і контролює роботу відділів водокористування управлінь водного господарства щодо своєчасного забезпечення подачі води, її обліку та реалізації на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно укладених договорів. Відділ організовує і контролює роботу диспетчерської служби управлінь з міжгосподарського розподілу та раціонального використання води в умовах платного водокористування.

Начальник відділу - Єфімов Дмитро Олександрович, телефон: 37-91-56; e-mail: vodkor_mk@ukr.net

Відділ економіки являється структурним підрозділом, призваним направляти свою діяльність на розвиток водного господарства, меліорації земель, проводити планування виробничо-господарської та фінансової діяльності, на підвищення економічного, ефективного використання водних ресурсів, поливних земель. Відділ забезпечує правильне застосування діючих законодавчих актів стосовно питання економіки, організаціями, що входять до складу РОВР у Миколаївській області.

Начальник відділу - Шевельова Лариса Вікторівна, телефон: 37-91-48; e-mail: econ_mk@ukr.net

Відділ енергоефективності є самостійним структурним підрозділом і в своїй діяльності підпорядковується безпосередньо заступнику начальника РОВР у Миколаївській області з питань експлуатації водогосподарських систем. Всі доручення начальника відділу з питань технічної експлуатації та ремонту насосно-силового і енергетичного обладнання, електромереж є обов’язковим для всіх начальників підрозділів Офісу.

Начальник відділу Коваленко Сергій Євгенійович, телефон: 37-91-46

Відділ басейнової взаємодії та техногенно-екологічної безпеки виконує проведення єдиної технічної політики та техногенно-екологічної безпеки в галузі водного господарства. Відділ надає пропозиції щодо розробки державних цільових та регіональних програм розвитку водного господарства, з питань захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, берегоукріплення, меліорації та бере участь у їх реалізації.

Начальник відділу - Туз Руслан Васильович, телефон: 48-90-49; e-mail: adz_mk_vodhoz@ukr.net

Відділ управління інфраструктурою є структурним підрозділом, який здійснює керування ремонтно-доглядовими роботами і технічним забезпеченням об’єктів міжгосподарських меліоративних систем.

Начальник відділу - Малікін Олександр Володимирович, телефон: 37-91-53 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності  є самостійним структурним підрозділом, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи. Служба управління здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.

Головний бухгалтер - Рехтета Надія Анатоліївна, телефон: 37-91-57;  e-mail: buxzvitmk@ukr.net

Служба правового забезпечення є самостійним структурним підрозділом, основним завданням якої є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів РОВР, а також працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Головний юрисконсульт служби - Куніна Світлана Вікторівна, телефон: 37-91-54; e-mail: urist_vodresurs@ukr.net

Служба управління пермоналом покладено на провідного фахівця з підготовки кадрів. Прийом і розстановку кадрів службі здійснювати по професіональним і діловим якостям, проводити контроль за правильним використанням кадрів на роботі. Забезпечення РОВР у Миколаївській області необхідною кількістю кадрів керівного складу, спеціалістів, робітників необхідним спеціальностей і кваліфікацій згідно з планом по праці і зарплаті.

Провідний фахівець служби  - Литовченко Валентина Миколаївна, телефон: 37-91-54; e-mail: valya.litv58@ukr.net

Охорона праці створена начальником РОВР у Миколаївській області для реалізації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-профілактичних заходів в Офісі, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям в процесі праці.

Провідний фахівець служби - Овод Зоя Федорівна, телефон: 37-91-54; Голокоз Галина Петрівна, телефон: 37-91-48

Ремонтно-будівельна дільниця є структурним підрозділом, функціональними обов’язками якої є розробка річних та місячних планів ремонтних робіт: автотранспорту, обладнання, будівель, споруд РОВР у Миколаївській області.

Начальник - Шарапов Максим Петрович

Провідний фахівець із зв`язків з громадськістю та пресою - Дзина Олена Леонідівна,  37-91-56 

Лабораторія моніторингу вод та грунтів  здійснює контроль якості поверхневих, зворотних (стічних) і підземних вод за хімічними і радіологічними показниками, а також фізико-хімічних властивостей грунтів відповідно до чинного законодавства.

Начальник - Гордієнко Валентина Семенівна, телефон: 47-95-10; e-mail: nruvr@yahoo.com

СТРУКТУРА РОВР У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2023