You are here

Структура

Основні положення про структурні підрозділи

Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії здійснює державне управління в області використання, збереження та відтворення водних ресурсів. Відділ координує роботу організацій, юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з використанням, збереженням та відтворенням водних ресурсів малих річок та вирішує в утановленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і глузей економіки воднпими ресурсами. Віділ координує роботу систем водопостачання сільських населених пунктів.

В.о. начальника відділу - Хлопусь Анна Михайлівна, телефон: 37-91-43; e-mail: pbug_buvr_vodres@ukr.net

Відділ водокористування та моніторингу вод є структурним підрозділом апарату, координує і контролює роботу відділів водокористування управлінь водного господарства щодо своєчасного забезпечення подачі води, її обліку та реалізації на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно укладених договорів. Відділ організовує і контролює роботу диспетчерської служби управлінь з міжгосподарського розподілу та раціонального використання води в умовах платного водокористування.

Начальник відділу - Єфімов Дмитро Олександрович, телефон: 37-91-56; e-mail: vodkor_mk@ukr.net

Відділ економіки являється структурним підрозділом, призваним направляти свою діяльність на розвиток водного господарства, меліорації земель, проводити планування виробничо-господарської та фінансової діяльності, на підвищення економічного, ефективного використання водних ресурсів, поливних земель. Відділ забезпечує правильне застосування діючих законодавчих актів стосовно питання економіки, організаціями,що входять до складу РОВР у Миколаївській області.

Начальник відділу - Шевельова Лариса Вікторівна, телефон: 37-91-48; e-mail: econ_mk@ukr.net

Відділ енергоефективності є самостійним структурним підрозділом і в своїй діяльності підпорядковується безпосередньо заступнику начальника обласного управління водних ресурсів з питань експлуатації водогосподарських систем. Всі доручення начальника відділу з питань технічної експлуатації та ремонту насосно-силового і енергетичного обладнання, електромереж є обов’язковим для всіх нчальників підрозділів обласного управління водних ресурсів.

Начальник відділу - Андросов Сергій Олексійович, телефон: 37-91-46;  e-mail: androcov19@ukr.net

Відділ техногенно-екологічної безпеки виконує проведення єдиної технічної політики та техногенно-екологічної безпеки в галузі водного господарства. Відділ надає пропозиції щодо розробки державних цільових та регіональних програм розвитку водного господарства, з питань захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, берегоукріплення, меліорації та бере участь у їх реалізації.

Начальник відділу - Туз Руслан Васильович, телефон: 48-90-49; e-mail: adz_mk_vodhoz@ukr.net

Відділ управління інфраструктурою є структурним підрозділом, який здійснює керування ремонтно-доглядовими роботами і технічним забезпеченням об’єктів міжгосподарських меліоративних систем.

Т.в.о.начальника відділу - Шевченко Світлана Миколаївна, телефон: 37-91-53 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності  є самостійним структурним підрозділом, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи. Служба управління здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.

В.о. начальника відділу - Рехтета Надія Анатоліївна, телефон: 37-91-57;  e-mail: buxzvitmk@ukr.net

Юридична служба  є самостійним структурним підрозділом, основним завданням якої є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів РОВР, а також працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Начальник служби - Куніна Світлана Вікторівна, телефон: 37-91-54; e-mail: urist_vodresurs@ukr.net

Відділ з підготовки кадрів покладена на провідного інженера по підготовці кадрів. Прийом і розстановку кадрів службі здійснювати по професіональним і діловим якостям, проводити контроль за правильним використанням кадрів на роботі. Забезпечення РОВР у Миколаївській області необхідною кількістю кадрів керівного складу, спеціалістів, робітників необхідним спеціальностей і кваліфікацій згідно з планом по праці і зарплаті.

Провідний інженер відділу  - Литовченко Валентина Миколаївна, телефон: 37-91-54; e-mail: valya.litv58@ukr.net

Служба охорони праці створена начальником РОВР у Миколаївській області для реалізації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-профілактичних заходів в облводресурсів  та підвідомчих організаціях, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям в процесі праці.

Провідний інженер відділу - Овод Зоя Федорівна, телефон: 37-91-54

Ремонтно-будівельна дільниця є структурним підрозділом, функціональними обов’язками якої є розробка річних та місячних планів ремонтних робіт: автотранспорту, обладнання, будівель, споруд РОВР у Миколаївській області.

Начальник - Максименко Валентина Олексіївна, телефон 23-03-90

Лабораторія моніторингу вод та грунтів  здійснює контроль якості поверхневих, зворотних (стічних) і підземних вод за хімічними і радіологічними показниками, а також фізико-хімічних властивостей грунтів відповідно до чинного законодавства.

Начальник лабораторії - Гордієнко Валентина Семенівна, телефон: 47-95-10; e-mail: nruvr@yahoo.com

 

Структура апарату РОВР у Миколаївській області
         

 Начальник     

Хлань Олександр Володимирович

тел. (0512) 37 91 42

ел.адреса:mk_vodres@davr.gov.ua

 

Заступник начальника по водним об'єктам, використанню водних ресурсів та моніторингу

Грищенко Анатолій Віталійович

тел.37 91 45

Заступник начальника
Румик Дмитро Васильович

тел 37 91 47

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії 7 чол.
Хлопусь Ганна Михайлівна

тел 37 91 43

Відділ енергоефективності 4 чол. Андросов Сергій Олексійович

тел 37 91 46

Відділ управління інфраструктурою 3 чол. 

Шевченко Світлана Миколаївна

тел 37 91 53

Відділ водо- користування та моніторингу вод 3 чол.

Єфімов Дмитро Олександрович

тел 37 91 56

Поровідний інженер по підготовці кадрів

Литовченко Валентина Миколаївна
тел 37 91 54

Юридична служба

Куніна
Світлана  Вікторівна

тел 37 91 54

Провідний інженер з охорони праці Овод Зоя Федорівна

тел 37 91 54

Відділ економіки 4 чол.

Шевельова Лариса Вікторівна

тел 37 91 48

 

Відділ техногенно-екологічної безпеки 4 чол.
Туз Руслан Васильович

тел 37 91 43

Ремонтно- будівельна дільниця

Максименко Валентина Олексіївна

тел 23 03 90

 

Відділ бухгалтерського обліку 5 чол.

Головний бухгалтер Рехтета Надія Анатоліївна

тел 37 91 57