You are here

Дозвіл на спеціальне водокористування

      Видача (відмова у видачі) та анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

  Статтями 16, 49 Водного кодексу України та Інформаційною карткою адміністративної послуги (затверджено Наказом Держводагентства України від 08.01.2019 №11) визначено вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них (Копія Інформаційної картки додається).

      Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувач звертається до відповідних центрів надання адміністративних послуг із заявою, до якої додаються:

- обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення (Форма нормативного розрахунку затверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234, затверджено в Міністерстві юстиції України 21.07.2017 № 887/30755);

-     опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

-   нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

-    затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі ТНВПВ) (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які  надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій) (Порядок розроблення та затвердження ТНВПВ встановлено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.06.2014р. №179, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 № 1062/25839);

-    копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

       З 22.03.2019 року введена в дію інформаційна система «Видача дозволу  на спеціальне водокористування в електронній формі (Е-дозвіл)» з допомогою якої водокористувач може в електронному вигляді надати  вищевказані документи для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Доступ до порталу електронних послуг здійснюється за адресою e-services.davr.gov.ua.

        Процедура видачі дозволів на спеціальне водокористування визначається «Порядком видачі дозволів на спеціальне водокористування», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року  №321 (зі змінами).

     Дозвіл на спеціальне водокористування видається сектором у Миколаївській області Державного агентства водних ресурсів України.

Зразки заповнення: 

ЗАЯВА   

НОРМАТИВНИЙ РОЗРАХУНОК