You are here

Дозвіл на спеціальне водокористування

Інформація щодо отримання спецводокористування

Порядок видачі дозволу регламентований ст. 49 ВК України та Постановою Кабінету Міністрів № 321 від 13 березня 2002 р. про Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката або анулювання дозволу здійснюються безплатно. Видача  (відмова  у  видачі) та анулювання дозволу на спеціальне  водокористування  здійснюються  відповідно до Закону України  "Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Подання  водокористувачем заяви  та  відповідних документів, видача  або  відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій (ЦНАП) або
електронній формі.

Дозволи   видаються   на   підставі   заяви  водокористувача, в якій зазначаються:

 • найменування органу, що видає дозвіл;
 • дані водокористувача (фізичної або юридичної особи);
 • мета   отримання   дозволу   або   реквізити   дозволу,  який
  анулюється;
 • місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну
  річки, водного об’єкта і його місцезнаходження);
 • згода на оброблення персональних даних;
 • підпис та печатка (за наявності) замовника.

До заяви додаються такі документи:

 • обґрунтування   потреби   у  воді  з  помісячним  нормативним
  розрахунком водокористування і водовідведення;
 • опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;

        Процес отримання дозволу на спецводокористування став значно простіше, адже тепер його можна отримати повністю в електронний спосіб на порталі електронних послуг Держводагентства за посиланням e-services.davr.gov.ua у особистому кабінеті водокористувача. Для цього необхідно зайти під ключем керівника суб’єкта господарювання, на який оформлюється дозвіл у портал та створити заяву.

Інформація щодо отримання спецводокористування (риборозведення)

Порядок видачі дозволу регламентований ст. 49 ВК України та Постановою Кабінету Міністрів № 321 від 13 березня 2002 р. про Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката або анулювання дозволу здійснюються безплатно. Видача  (відмова  у  видачі) та анулювання дозволу на спеціальне  водокористування  здійснюються  відповідно до Закону України  "Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Подання  водокористувачем заяви  та  відповідних документів, видача  або  відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій (ЦНАП) або
електронній формі.

  Дозволи   видаються   на   підставі   заяви  водокористувача, в якій зазначаються:

 • найменування органу, що видає дозвіл;
 • дані водокористувача (фізичної або юридичної особи);
 • мета   отримання   дозволу   або   реквізити   дозволу,  який
  анулюється;
 • місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну
  річки, водного об’єкта і його місцезнаходження);
 • згода на оброблення персональних даних;
 • підпис та печатка (за наявності) замовника.

До заяви додаються такі документи:

 • обґрунтування   потреби   у  воді  з  помісячним  нормативним
  розрахунком водокористування і водовідведення;
 • опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;
 • копія  правовстановлюючих  документів  на  водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).
 • нормативи  гранично  допустимого  скидання (ГДС) забруднюючих речовин  у  водні  об’єкти  із зворотними водами (з розрахунком на
  кожний випуск (скид) окремо). Відповідно до ст.  74 Водного кодексу України скидання цих вод у поверхневі водні об’єкти здійснюється за індивідуальним регламентом, погодженим з органом виконавчої влади з питань навколишнього середовища (Управління екології та природних ресурсів  Миколаївської ОДА).

        Процес отримання дозволу на спецводокористування став значно простіше, адже тепер його можна отримати повністю в електронний спосіб на порталі електронних послуг Держводагентства за посиланням e-services.davr.gov.ua у особистому кабінеті водокористувача. Для цього необхідно зайти під ключем керівника суб’єкта господарювання, на який оформлюється дозвіл у портал та створити заяву.

Інформація щодо отримання спецводокористування (для суб’єктів  господарювання,  які  надають  послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення)

Порядок видачі дозволу регламентований ст. 49 ВК України та Постановою Кабінету Міністрів № 321 від 13 березня 2002 р. про Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката або анулювання дозволу здійснюються безплатно. Видача  (відмова  у  видачі) та анулювання дозволу на спеціальне  водокористування  здійснюються  відповідно до Закону України  "Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Подання  водокористувачем заяви  та  відповідних документів, видача  або  відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій (ЦНАП) або
електронній формі.

Дозволи   видаються   на   підставі   заяви  водокористувача, в якій зазначаються:

 • найменування органу, що видає дозвіл;
 • дані водокористувача (фізичної або юридичної особи);
 • мета   отримання   дозволу   або   реквізити   дозволу,  який
  анулюється;
 • місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну
  річки, водного об’єкта і його місцезнаходження);
 • згода на оброблення персональних даних;
 • підпис та печатка (за наявності) замовника.

До заяви додаються такі документи:

 • обґрунтування   потреби   у  воді  з  помісячним  нормативним
  розрахунком водокористування і водовідведення;
 • опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;
 • нормативи  гранично  допустимого  скидання (ГДС) забруднюючих речовин  у  водні  об’єкти  із зворотними водами (з розрахунком на
  кожний випуск (скид) окремо). (у разі скидання стічних вод в поверхневі водні об’єкти)
 •  затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання
  питної  води  (для підприємств та організацій житлово-комунального
  господарства,  суб’єктів  господарювання,  які  надають  послуги з
  централізованого водопостачання та/або водовідведення);

        Процес отримання дозволу на спецводокористування став значно простіше, адже тепер його можна отримати повністю в електронний спосіб на порталі електронних послуг Держводагентства за посиланням e-services.davr.gov.ua у особистому кабінеті водокористувача. Для цього необхідно зайти під ключем керівника суб’єкта господарювання, на який оформлюється дозвіл у портал та створити заяву.

Видача (відмова у видачі) та анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Статтями 16, 49 Водного кодексу України та Інформаційною карткою адміністративної послуги (затверджено Наказом Держводагентства України від 08.01.2019 №11) визначено вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них (Копія Інформаційної картки додається).

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувач звертається до відповідних центрів надання адміністративних послуг із заявою, до якої додаються:

- обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення (Форма нормативного розрахунку затверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234, затверджено в Міністерстві юстиції України 21.07.2017 № 887/30755);

-   опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

-   нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

-  затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі ТНВПВ) (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які  надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій) (Порядок розроблення та затвердження ТНВПВ встановлено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.06.2014р. №179, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 № 1062/25839);

-  копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

  З 22.03.2019 року введена в дію інформаційна система «Видача дозволу  на спеціальне водокористування в електронній формі (Е-дозвіл)» з допомогою якої водокористувач може в електронному вигляді надати  вищевказані документи для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Доступ до порталу електронних послуг здійснюється за адресою e-services.davr.gov.ua.

  Процедура видачі дозволів на спеціальне водокористування визначається «Порядком видачі дозволів на спеціальне водокористування», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року  №321 (зі змінами).

   Дозвіл на спеціальне водокористування видається сектором у Миколаївській області Державного агентства водних ресурсів України.

Зразки заповнення: 

ЗАЯВА   

НОРМАТИВНИЙ РОЗРАХУНОК