You are here

Експлуатація водогосподарських систем

Експлуатаційна діяльність Регіонального офісу водних ресурсів

у Миколаївській області за  І квартал 2023 року!

За І квартал  2023 року відділ з управління інфраструктурою РОВР у Миколаївській області забезпечив підготовку зрошувальних систем, проведення поливного сезону та забезпечення потреб водокористувачів в повному обсязі.

Відповідно до спільного наказу РОВР у Миколаївській області та департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА від 13.01.2023 року № 3/8 «Про заходи щодо підготовки водогосподарського комплексу до роботи у 2023 році» станом на 1.04.2023 р. об’єкти зрошувальних систем підготовлені до роботи стовідсотково. В межах  області підготовлено 11,62 тис. га зрошувальних площ.

Відповідно до планів на земляні роботи РОВР у Миколаївській області проведено роботи з очищення м/г мережі від замулення в обсязі 2,5 тис. м3. (110% від плану). Виконано ремонт обладнання на НС  - 10 шт. 

Загалом за І квартал 2023 року виконано ремонтних робіт на загальну  суму 832 тис.грн.

Загальна інформація про водогосподарсько-меліоративний  комплекс

 Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області. 

Для  півдня України характерна недостатня кількість та нерівномірний розподіл опадів при частих засухах і суховіях, що впливає на забезпечення належного розвитку сільськогосподарських культур. Такі умови спричиняють різке коливання врожайності по роках та зумовлюють нестабільність сільськогосподарського виробництва. Тому, Миколаївська область вважається зоною ризикованого землеробства, де вкрай необхідне зрошення.

Загальна площа зрошуваних земель в Миколаївській області налічує 31513,4 тисяч гектарів.  Зрошувані землі розташовані в Миколаївському районі.

Вцілому меліоративний комплекс області налічує 7 міжгосподарських зрошувальних систем. Зокрема:

1. Південно-Бузька ЗС  введена в експлуатацію 1975 року, джерело водозабору р.Південний Буг, площа зрошення - 10267,0 тис. га, довжина магістральних та розподільчих каналів – 22 км, довжина трубопроводів – 21,9 км.

2. Кам'янська ЗС введена в експлуатацію 1975 року, джерело водозабору Нечаянське  водосховище, площа зрошення - 6473,0 тис. га, довжина магістральних та розподільчих каналів – 22,3 км, довжина трубопроводів – 9,5 км.

3. Новоодеська ЗС  введена в експлуатацію 1974 року, джерело водозабору р.Південний Буг, площа зрошення - 44,21 тис. га, довжина трубопроводів – 25,8 км.

4. Катеринівська ЗС введена в експлуатацію 1981 року, джерело водозабору Катеринівське водосховище, площа зрошення - 2227,0 тис. га, довжина трубопроводів – 8,1 км.

5. Калинівська ЗС  введена в експлуатацію 1975 року, джерело водозабору Нечаянське  водосховище, площа зрошення - 1684,0 тис. га, довжина магістральних та розподільчих каналів – 10,5 км довжина трубопроводів – 4,8 км.

6. Кандибінська ЗС введена в експлуатацію 1996 року, джерело водозабору р.Південний Буг, площа зрошення - 1162,0 тис. га, довжина магістральних та розподільчих каналів – 3,1 км довжина трубопроводів – 3,4 км.

7. Новосафронівська ЗС  введена в експлуатацію 1986 року, джерело водозабору р.Південний Буг, площа зрошення - 847,0 тис. га, довжина трубопроводів – 3,6 км.

Системи «малого зрошення» на площі 4442,4 тис. га розташовані в Миколаївському районі.

Основні меліоративні фонди області розподіляються на внутрішньогосподарські, які знаходяться у комунальній власності, на балансі приватних фермерських та колективних сільськогосподарських підприємств та державні основні меліоративні фонди, які знаходяться на балансі водогосподарських організацій області.

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаїській області  є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного  господарства  і  меліорації  земель, управління,  використання  та   відтворення   поверхневих   водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Миколаївської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами  виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

Для забезпечення подачі води на зрошувані землі області до складу державних меліоративних фондів відносяться 26 державних насосних станцій, з них 21 зрошувальних насосних станцій здійснюють забір, перекачку і подачу води на зрошення, 1 дренажна насосна станиція,  4 – працюють на водопостачання, а також 8 державних водосховищ, повний об’єм яких складає 81,3 млн.м3. Протяжність міжгосподарської зрошувальної мережі складає 145,6 км, з них відкритої – 68,5 км, закритої – 77,1 км. Протяжність колекторно-дренажної мережі складає 31 км.

На балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області знаходяться такі магістральні канали:

1. Південно-Бузький магістральний канал, проектна площа обслуговування 10267,га км в межах Миколаївського р-ну;

2. Кам'янський магістральний канал 1 і 2, проектна площа обслуговування 3287га;

3. Калинівський магістральний канал, проектна площа обслуговування 414 га;

4. Кандибінський магістральний канал, проектна площа обслуговування 1162 га.

Внаслідок реформування агропромислових підприємств, які у своїй діяльності використовували зрошувані землі, кількість водокористувачів збільшилася, змінилася структура та належність внутрішньогосподарських меліоративних фондів. Така ситуація призвела до пограбування трубопроводів внутрішньогосподарської мережі, руйнування окремих елементів меліоративних мереж, порушення їх технологічної цілісності, розкрадання дощувальних машин і зниження рівня використання меліорованих земель.

 Експлуатацію державних міжгосподарських зрошувальних систем в Миколаївській області забезпечують 8 дільниць та лабораторія питного водопостачання. Загальна чисельність працюючих  в системі РОВР у Миколаївській області становить 389 осіб.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

- реалізація в області державної політики щодо розвитку меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

- організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем;

- забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз, утримання об’єктів енергетичного господарства, машин та механізмів;

- здійснення контролю за технічно правильною експлуатацією меліоративних машин, механізмів і енергетичного обладнання та збереженням їх на необхідному технічному рівні;

-  здійснення  державного моніторингу меліорованих земель;

- здійснення моніторингу технічного стану меліоративних систем;

- обґрунтування експлуатаційних заходів щодо утримання у належному стані та підвищення технічного рівня меліоративних систем і забезпечення належних еколого-меліоративних умов на прилеглих до них землях;

- контроль за формуванням гідрогеологічних і ґрунтово-меліоративних умов у межах впливу меліоративних систем;

- формування та виконання довгострокових державних програм щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану водних об’єктів

- організація розробки планів оглядів, випробувань і профілактичних ремонтів машин, механізмів та обладнання;

- організація робіт із забезпечення безпечних умов праці у підпорядкованих організаціях;

- здійснює керування ремонтно-доглядовими роботами і технічним забезпеченням об’єктів;

- забезпечення виконання рішень і інструкцій Держводагентства з питань ремонтних робіт та технічного обслуговування зрошувальних систем, групових водопроводів, інших об’єктів;

- формування планів поточного та капітального ремонтів по басейновому управлінні, складання титульних списків об’єктів капітального ремонту, участь у відкритті фінансування;

  - контроль за роботою управлінь по підготовці міжгосподарських зрошувальних систем до поливного сезону;

- контроль за роботою підвідомчих організацій по підготовці до робіт у осінньо-зимовий період;

- організація роботи технічної ради по розгляду питань ремонту окремих об’єктів, покращенню технічного стану насосних станцій, об’єктів енергопостачання та розгляду і оцінки ефективності раціоналізаторських пропозицій;

- контроль за  створенням та використанням аварійного запасу матеріалів;

- розробка пропозицій до державних і регіональних програм по реконструкції зрошувальних систем

There is currently no content classified with this term.