You are here

Експлуатація водогосподарських систем

Водогосподарська діяльність Регіонального офісу водних ресурсів

у Миколаївській області за І квартал 2024 року!

За І квартал  2024 року відділ  управління інфраструктурою РОВР у Миколаївській області забезпечив підготовку водогосподарського комплексу та забезпечив потреби водокористувачів в повному обсязі. Відповідно до планів РОВР у Миколаївській області проведено робіт з поточного ремонту на суму 699,0 тис.грн. Також, виконано земляних робіт в обсязі  2,597 тис.м3, в тому числі очищення м/г мережі від замулення - 1,549 тис.м3. Ремонт ГТС – 6 шт., ремонт обладнання на НС  - 20 шт.  

 

 

Загальна інформація про водогосподарський  комплекс

 Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області. 

Для  півдня України характерна недостатня кількість та нерівномірний розподіл опадів при частих засухах і суховіях, що впливає на забезпечення належного розвитку сільськогосподарських культур. Такі умови спричиняють різке коливання врожайності по роках та зумовлюють нестабільність сільськогосподарського виробництва. Тому, Миколаївська область вважається зоною ризикованого землеробства.

Загальна площа земель водогосподарського комплексу в Миколаївській області налічує 31513,4 тисяч гектарів.

Вцілому водогосподарський комплекс області налічує 3 міжгосподарських системи. Зокрема:

1. Ковалівська  джерело водозабору р.Південний Буг, площа в/к - 10267,0 тис. га, довжина магістральних та розподільчих каналів – 22 км, довжина трубопроводів – 21,9 км.

2. Кам'янська джерело водозабору Нечаянське  водосховище, площа в/к - 6473,0 тис. га, довжина магістральних та розподільчих каналів – 22,3 км, довжина трубопроводів – 9,5 км.

3. Новоодеська джерело водозабору р.Південний Буг, площа в/к - 44,21 тис. га, довжина трубопроводів – 25,8 км.

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаїській області  є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного  господарства, управління,  використання  та   відтворення   поверхневих   водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Миколаївської області вирішення питань щодо експлуатації державних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

Для забезпечення подачі води на землі області до складу державних фондів відносяться 26 державних насосних станцій, з них 21 насосних станцій здійснюють забір, перекачку і подачу води, 1 дренажна насосна станиція,  4 – працюють на водопостачання, а також 8 державних водосховищ, повний об’єм яких складає 81,3 млн.м3. Протяжність міжгосподарської мережі складає 145,6 км, з них відкритої – 68,5 км, закритої – 77,1 км. Протяжність колекторно-дренажної мережі складає 31 км.

На балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області знаходяться такі магістральні канали:

1. Південно-Бузький магістральний канал, проєктна площа обслуговування 10267,га км в межах Миколаївського р-ну;

2. Кам'янський магістральний канал 1 і 2, проєктна площа обслуговування 3287га;

3. Калинівський магістральний канал, проєктна площа обслуговування 414 га;

4. Кандибінський магістральний канал, проєктна площа обслуговування 1162 га.

Внаслідок реформування агропромислових підприємств, які у своїй діяльності використовували землі, кількість водокористувачів збільшилася, змінилася структура та належність внутрішньогосподарських фондів. Така ситуація призвела до пограбування трубопроводів внутрішньогосподарської мережі, руйнування окремих елементів мереж, порушення їх технологічної цілісності.

 Експлуатацію державних міжгосподарських систем в Миколаївській області забезпечують 4 дільниці та лабораторія моніторингу вод та грунтів та питного водопостачання. Загальна чисельність працюючих  в системі РОВР у Миколаївській області становить 386 осіб.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

- реалізація в області державної політики щодо розвитку водогосподарського комплексу, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

- організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту  водогосподарських систем;

- забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на водогосподарський комплекс, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз, утримання об’єктів енергетичного господарства, машин та механізмів;

- здійснення контролю за технічно правильною експлуатацією машин, механізмів і енергетичного обладнання та збереженням їх на необхідному технічному рівні;

-  здійснення  спостереження за державним моніторингом земель;

- здійснення моніторингу технічного стану водогосподарського комплексу;

- обґрунтування експлуатаційних заходів щодо утримання у належному стані та підвищення технічного рівня водогосподарського комплексуі забезпечення належних екологічних умов на прилеглих до них землях;

- контроль за формуванням гідрогеологічних і ґрунтових умов у межах впливу водогосподарського комплексу;

- формування та виконання довгострокових державних програм щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, розвитку водогосподарського комплексу і поліпшення екологічного стану водних об’єктів

- організація розробки планів оглядів, випробувань і профілактичних ремонтів машин, механізмів та обладнання;

- організація робіт із забезпечення безпечних умов праці;

- здійснює керування ремонтно-доглядовими роботами і технічним забезпеченням об’єктів;

- забезпечення виконання рішень і інструкцій Держводагентства з питань ремонтних робіт та технічного обслуговування водогосподарського комплексу, групових водопроводів, інших об’єктів;

- формування планів поточного та капітального ремонтів по басейновому управлінні, складання титульних списків об’єктів капітального ремонту, участь у відкритті фінансування;

  - контроль за роботою управлінь по підготовці водогосподарського комплексу до поливного сезону;

- контроль за роботою підвідомчих організацій по підготовці до робіт у осінньо-зимовий період;

- організація роботи технічної ради по розгляду питань ремонту окремих об’єктів, покращенню технічного стану насосних станцій, об’єктів енергопостачання та розгляду і оцінки ефективності раціоналізаторських пропозицій;

- контроль за  створенням та використанням аварійного запасу матеріалів;

- розробка пропозицій до державних і регіональних програм по реконструкції водогосподарського комплексу.

There is currently no content classified with this term.