You are here

Режими роботи водних об’єктів

Одним із основних напрямків роботи відділу басейнової взаємодії та техногенно-екологічної безпеки Офісу є відновлення, збереження та раціональне використання водних ресурсів.

       Відповідно до статей 16, 48, 66, 77 Водного кодексу України, Порядку встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 20.01.2022 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2022 за № 280/37616, затвердженого Порядку взаємодії щодо розробки та встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів між Басейновими управліннями водних ресурсів, Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області та Сектором у Миколаївській області Держводагентства, з метою раціонального використання водних ресурсів, з урахуванням екологічних вимог та інтересів водокористувачів, враховуючи гідрометеорологічну і водогосподарську обстановку, відділ щорічно розробляє проєкти режимів роботи штучних водних об’єктів (у тому числі наданих у користування на умовах оренди) і надає пропозиції до БУВР Південного Бугу, БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю та БУВР нижнього Дніпра щодо розгляду і подальшого їх затвердження територіальним органом Держводагентства. Надалі затверджені режими роботи водних об’єктів направляються територіальним громадам та водокористувачам.

На території Миколаївської області розроблено та затверджено 85 режимів роботи по річках (струмках) для 275 штучних водних об’єктів.