You are here

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності РОВР у Миколаївській області за тиждень (період з 18 по 24 листопада 2020 року)

Інформація про наповнення водосховищ

1.

Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і субббасейнах річок

Басейн Південного Бугу:

Температура повітря вночі була від -2°С до +1°С, вдень від +3°С до +6°С. Без опадів.

Басейн річок Причорномор’я:

Температура повітря вночі була від -3°С до +2°С, вдень від +3°С до +6°С. Без опадів.

Суббасейн нижнього Дніпра: 

Температура повітря вночі була від -1°С до +3°С, вдень від +3°С до +7°С. Без опадів.

2.

Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація

Для оцінки якісного стану поверхневих вод в басейні р. Південний Буг проводиться робота згідно державного моніторингу якості поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів. На виконання програми моніторингу вод (наказ № 336 від 11.06.2019р.) проводяться спостереження поверхневих вод по 6 створах питних водозаборів річки Південний Буг. Якість поверхневих вод басейну              р. Південний Буг на території Миколаївської області відповідала нормам для водойм водогосподарсько-питного водокористування.

     За даними гідрогеолого - меліоративної дільниці РОВР у Миколаївській області рівні ґрунтових вод складають:

   - в Снігурівському районі: с. Олександрівка – 2,00 м і глибше,                     с. Баратівка – 1,98 м і глибше, с. Садове – 1,87 м і глибше.

   - в Вітовському районі: с. Миколаївське – 2,00 м і глибше, с. Новоселівка – 2,00 м. і глибше.

   - в Миколаївському районі: с. Степове – 2,00 м і глибше.

   - в Вознесенському районі: с. Таборівка – 2,00 м і глибше.

Рівні ґрунтових вод знаходяться нижче критичних значень. Гідрогеолого-меліоративний стан оцінюється як задовільний та сприятливий.

 

 

3.

Робота водогосподарського комплексу

3.1

Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС

Проводяться планово-попереджувальні ремонти меліоративних систем з метою підготовки до наступного поливного сезону.

Станом на 24.11.2020 р. загальний фактичний об’єм спрацювання з рибогосподарських та інших водойм в басейні річки Південний Буг в межах Миколаївської області складає 1074 тис.м3.

Казанківським груповим водопроводом за тиждень подано населенню питної води в кількості – 1500 м3.

З метою попередження підтоплення сільських населених пунктів, працювало 2 дренажних насосних станцій (2 ДНС в автоматичному режимі), системи Держводагентства, які відкачали за тиждень 0,192 тис. м3 води і підтримують рівень ґрунтових вод нижче критичних. Всього                       дренажними насосними станціями з початку 2020 року відкачано             15,570 тис. м3 води.

Робота водосховищ та ставків в межах території Миколаївської області, здійснюється за режимами встановленими Сектором у Миколаївській області  Держводагентства.

Софіївське водосховище працює за режимами встановленими за рекомендацією Міжвідомчої комісії по р. Південний Буг, які затверджені Держводагентством.

   Рівень води у Софіївському водосховищі на річці Інгул утримувався на відмітці 38,65-38,72 м БС, наповнення становило 89,0 – 89,7%, витрата води 2,1 м3/с.

На підвідомчих РОВР у Миколаївській області наливних водосховищах, які використовуються для зрошення по басейнам річок:

     - водопропускний тракт Південно-Бузької зрошувальної системи на річці Березань – водосховища загальною ємкістю 25,55 млн. м3 води, наповнення яких складає 4,852 млн. м3 (19,0 %).

3.2

Режими роботи ГЕС на водосховищах

   Встановлений «Режимом роботи основних водосховищ, водогосподарських систем басейну річки Південний Буг в умовах низької водності 2020 року», затвердженого Держводагентством України від                  11 серпня 2020 року.

4.

Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)

 

 

Ступені протипаводкового захисту не вводились.

5.

Інформація про надзвичайні ситуації

Не надходила

6.

Виконавець: посада, відділ, тел.

Провідний інженер відділу ТЕБ Данілевський А. (0512) 489049

 

РОВР у Миколаївській області                            Анатолій ГРИЩЕНКО