You are here

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності РОВР у Миколаївській області за тиждень (період з 07 по 13 липня 2021 року)

Тижнева інформація про наповнення водосховищ

1.

Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і субббасейнах річок

Басейн Південного Бугу:

Температура повітря вночі була від +190C до +230C, вдень від +250C до +320C. Кількість опадів за тиждень склала – 21 мм.

Басейн річок Причорномор’я:

Температура повітря вночі була від +18°С до +22°С, вдень від +26°С до +32°С. Кількість опадів за тиждень склала – 16 мм.

Суббасейн нижнього Дніпра: 

Температура повітря вночі була від +200C до +230C, вдень від +260C до +310C. Кількість опадів  за тиждень склала – 18 мм.

2.

Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація

Для оцінки якісного стану поверхневих вод в басейні р. Південний Буг проводиться робота згідно державного моніторингу якості поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів. На виконання програми моніторингу вод (наказ № 336 від 11.06.2019р.) проводяться спостереження поверхневих вод по 6 створах питних водозаборів річки Південний Буг. Якість поверхневих вод басейну              р. Південний Буг на території Миколаївської області відповідала нормам для водойм водогосподарсько-питного водокористування.

     За даними гідрогеолого - меліоративної дільниці РОВР у Миколаївській області рівні ґрунтових вод складають:

   - в Баштаньскому районі: с. Олександрівка – 1,81 м і глибше,                     с. Баратівка – 1,80 м і глибше, с. Садове – 1,77 м і глибше.

   - в Миколаївському районі: с. Миколаївське – 1,80 м і глибше, с. Шевченкове – 1,80 м і глибше, с. Новоселівка – 2,00 м і глибше, с. Степове – 2,00 м і глибше, с. Зелений Гай – 1,60 м і глибше.

   - в Вознесенському районі: с. Таборівка – 2,00 м і глибше.

Рівні ґрунтових вод знаходяться нижче критичних значень. Гідрогеолого-меліоративний стан оцінюється як задовільний та сприятливий.

3.

Робота водогосподарського комплексу

3.1

Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС

За звітний період на меліоративних системах РОВР у Миколаївській області працювали 7 насосні станції для поливу сільськогосподарських культур (басейн Південного Бугу – 5, басейн річок Причорномор’я – 2), за тиждень об’єм перекачаної та поданої води складав 426,246 тис.м3 (басейн Південного Бугу – 264,516 тис.м3, басейн річок Причорномор’я – 161,730 тис.м3), з початку року – 3,780 млн.м3 (басейн Південного Бугу – 3,143 млн.м3, басейн річок Причорномор’я – 0,637 млн.м3).

Казанківським груповим водопроводом за тиждень подано населенню питної води в кількості – 1500 м3.

З метою попередження підтоплення сільських населених пунктів, працювало 2 дренажних насосних станцій (2 ДНС в автоматичному режимі), системи Держводагентства, які відкачали за тиждень 0,726 тис. м3 води і підтримують рівень ґрунтових вод нижче критичних. Всього                       дренажними насосними станціями з початку 2021 року відкачано             20,403 тис. м3 води.

Робота водосховищ та ставків в межах території Миколаївської області, здійснюється за режимами встановленими Сектором у Миколаївській області  Держводагентства.

Софіївське водосховище працює за режимами встановленими за рекомендацією Міжвідомчої комісії по р. Південний Буг, які затверджені Держводагентством.

   Рівень води у Софіївському водосховищі на річці Інгул утримувався на відмітці 39,55-39,53 м БС, наповнення становило 100,8%-100,4                                       витрата води – 7,05-4,40 м3/с.

На підвідомчих РОВР у Миколаївській області наливних водосховищах, які використовуються для зрошення по басейнам річок:

     - водопропускний тракт Південно-Бузької зрошувальної системи на річці Березань – водосховища загальною ємкістю 25,55 млн. м3 води, наповнення яких складає 6,665 млн. м3 (26,1 %).

3.2

Режими роботи ГЕС на водосховищах

   Встановлений «Режимом роботи основних водосховищ, водогосподарських систем басейну річки Південний Буг на період пропуску весняного водопілля та весняно-літнього періоду 2021 року», затвердженого Держводагентством України від  5 березня 2021 року.

4.

Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)

 

 

Ступені протипаводкового захисту не вводились.

5.

Інформація про надзвичайні ситуації

Не надходила

6.

Виконавець: посада, відділ, тел.

Провідний інженер  Данілевський А. (0512) 379190

Начальник відділу басейнової взаємодії  

та техногенно-екологічної безпеки                                                                    Руслан ТУЗ