You are here

Запобігання корупції

 Звіт Уповноваженого Офісу по корупції за 2023 рік

 

 

 

 

Інформація про розпорядок роботи уповноваженого з антикорупційної дільності в РОВР у Миколаївській області та канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов`язаними з корупцією правопорушень

Графік роботи

 

Антикорупційні застереження / попередження

Потрібно знати

 

 

 

 

 

Антикорупційна програма

Регіонального офісу водних ресурсів

у Миколаївській області додаток до наказу від 01.03.2023 року № 42

Додаток до наказу від 01.03.2012 № 42

План скан

 

Наказ РОВР у Миколаївській області Про проведення оцінювання корупційних ризиків

Детально 2

 

 

 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції

у Регіональному офісі водних ресурсів у Миколаївській області

на 2022 рік

Детально

Звіт

про проведену роботу щодо запобігання корупції у 2021 році

Детально

 

 

 

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області

Оцінка ризиків

 

 

Антикорупційна програма

Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області

на 2021-2022 роки

Додаток до наказу РОВР у Миколаївській області

 

 

 Кампанія декларування доходів за минулий рік

Щорічне декларування

 

 

 

 

Як отримати необхідні для заповнення декларації дані онлайн під час крантину?

Відповідь тут

 

 

 

План заходів щодо запобігання та протидії корупції у РОВР у Миколаївській області на 2021 рік

Звіт про проведену роботу по корупції за 2020  рік

Повідомити про корупцію

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Ви можете надіслати відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо керівника організації та щодо її посадових осіб.

Всі повідомлення розглядаються уповноваженим з антикорупційної діяльності Куніною Світланою Вікторівною  та передаються працівникам Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з вимогами законодавства.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Приймання повідомлень про зазначені факти проводиться на електронну пошту цілодобово.

Надіслати повідомлення про корупцію

              vodres_corruption@ukr.net

Зразок Повідомити про корупцію

 

План заходів на 2020 рік

Звіт

про проведену роботу у РОВР

у Миколаївській області

щодо запобігання корупції у 2019 році

На виконання антикорупційних програм та Планів заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2019 рік у водогосподарських організаціях РОВР у Миколаївській області протягом 2019 року забезпечувалося виконання заходів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції:

§впроваджувался механізми попередження корупції відповідно до антикорупційної програми на 2019-2020 роки та плану заходів на 2019 рік;

§до відома посадових осіб та всіх працівників доводилася інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§періодично проводилися для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких було роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій;

§під час прийому на роботу всі новопризначені працівники попереджувалися про спеціальні обмеження та ознайомлені із антикорупційною програмою;

§працівники водогосподарських організацій повідомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§здійснювався внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб;

§вівся посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи водогосподарських організацій;

§здійснювався аналіз організаційно-розпорядчих документів, що видаються водогосподарськими організаціями, з метою виявлення причин, що призводять чи могли призвести до вчинення корупційних правопорушень;

§ з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм;

§з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів велося безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель;

§з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювався контроль за станом використання майна  працівниками апарату РОВР у Миколаївській області та водогосподарських організацій;

§здійснювався дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснювалися заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг;

§здійснювався контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримувалися вимоги постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

§відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечувався вчасний розгляд звернень та запитів;

§велася співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також проводилася співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна;

§проводилися перевірки на наявність подачі посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування;

§кожного кварталу поточного року проводився аналіз результатів роботи з протидії корупції;

§комісією з оцінки корупційних ризиків проводилася організаційна робота, оцінка корупційних ризиків  та вживалися відповідні заходи щодо усунення корупційних ризиків;

§перевірок у сфері службової діяльності посадових осіб з дотримання антикорупційного законодавства у 2019 році не проводилися;

§керівники, заступники керівників РОВР у Миколаївській області та підвідомчих йому організацій попередженні про ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України;

*у грудні 2019 року проведена робота з інформування працівників структурних підрозділів водогосподарських організацій (суб’єктів декларування) щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування 2020;

§щомісячно надається інформація до Держводагентства щодо результатів роботи у сфері протидії корупції за відповідною формою.

§фактів вчинення корупційних правопорушень у водогосподарських організаціях РОВР у Миколаївській області за 2019 рік не виявлено.

§звернення з питань порушення антикорупційного законодавства відсутні.

Світлана Куніна 37 91 54

Звіт

про проведену роботу щодо запобігання корупції у РОВР у Миколаївській області за перше півріччя 2019 року

На виконання антикорупційних програм та Планів заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2019 рік у водогосподарських організаціях РОВР у Миколаївській області забезпечуються виконання заходів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції:

§впроваджуються механізми попередження корупції відповідно до антикорупційної програми на 2019-2020 роки та плану заходів на 2019 рік;

§до відома посадових осіб та всіх працівників доводиться інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§періодично проводиться для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій;

§під час прийому на роботу всі новопризначені працівники попереджуються про спеціальні обмеження та ознайомлюються із антикорупційною програмою;

§працівники водогосподарських організацій повідомляються про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§здійснюється внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб;

§ведеться посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи водогосподарських організацій;

§здійснюється аналіз організаційно-розпорядчих документів, що видаються водогосподарськими організаціями, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

§ з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм;

§з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель;

§з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснюється контроль за станом використання майна  працівниками апарату РОВР у Миколаївській області та водогосподарських організацій;

§ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг;

§ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

§відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечувався вчасний розгляд звернень та запитів;

§ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна;

§проводяться перевірки на наявність подачі посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування;

§у разі виникнення конфлікту інтересів чи проведення перевірок контролюючими органами посадові особи водогосподарських організацій  повідомляють керівництво та уповноваженого з антикорупційної діяльності РОВР у Миколаївській області;

§на веб-сайті РОВР у Миколаївській області висвітлюється інформація з відповідним планом заходів щодо запобігання корупції;

§кожного кварталу поточного року проводиться аналіз результатів роботи з протидії корупції;

§комісією з оцінки корупційних ризиків проводиться організаційна робота, оцінка корупційних ризиків  та вживаються відповідні заходи щодо усунення корупційних ризиків;

§перевірки у сфері службової діяльності посадових осіб з дотримання антикорупційного законодавства у першому півріччі поточного року не проводилися;

§керівники, заступники керівників РОВР у Миколаївській області та підвідомчих йому організацій попередженні про ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України;

§щомісячно надається інформація до Держводагентства щодо результатів роботи у сфері протидії корупції за відповідною формою.

Фактів вчинення корупційних правопорушень у водогосподарських організаціях РОВР у Миколаївській області за перше півріччя поточного року не виявлено. Звернення з питань порушення антикорупційного законодавства відсутні.  

Світлана Куніна 37 91 42

Антикорупційна програма

Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області

на 2019-2020 роки

І. Загальні положення, сфера застосування Антикорупційної програми

Ця Антикорупційна програма (далі - програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області  (далі – РОВР у Миколаївській області).

Метою Антикорупційної програми є:

 • забезпечення створення та координація системи запобігання та протидії корупції у РОВР у Миколаївській області;
 • впровадження дієвих  механізмів  профілактики  корупційних правопорушень  в РОВР у Миколаївській області, прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків;
 • виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності працівників та формування негативного ставлення до проявів корупції.

Антикорупційна програма розроблена на підставі Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ, Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.102014 р. № 1698 – VІІ

В основу розроблення Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області покладено такі принципи:

- відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

- необхідність створення внутрішньої організаційної системи запобігання та протидії корупції;

- участь працівників РОВР у Миколаївській області у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів та процедур;

- відповідальність та невідворотність покарання для працівників РОВР у Миколаївській області незалежно від займаної посади  та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

В Антикорупційній програмі РОВР у Миколаївській області, зокрема:

- визначену мету;

- наведено шляхи і способи розв’язання проблеми зниження рівня корупції у сфері діяльності РОВР у Миколаївській області;

- розроблено заходи з виконання антикорупційної стратегії щодо запобігання та протидії корупції в РОВР у Миколаївській області, навчання та заходи з поширення інформації про програми антикорупційного спрямування, а також зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати) (додаток 1 );

- визначено процедури моніторингу її виконання.

ІІ. Вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок  проведення періодичної оцінки корупційних ризиків

у діяльності РОВР у Миколаївській області.

До   антикорупційних заходів, які проводяться  в РОВР у Миколаївській області під час здійснення господарської діяльності відносяться:

1. Розробка   та вжиття   заходів,  що  реалізуються    Конституцією  України, укладеним     міжнародним      договорам,     законодавству     України    і   іншим  нормативно-правовим       актам,  які  є  необхідними     та  обґрунтованими      для  запобігання і протидії корупції у діяльності РОВР у Миколаївській області а саме:

      - кодекс етики та службової поведінки співробітників;

      - положення про конфлікт інтересів;

      - введення  в  договори, пов'язані  з господарською діяльністю РОВР у Миколаївській області, стандартного антикорупційного застереження;

      - введення антикорупційних положень в посадові інструкції працівників.

    2. Розробка   та  виконання   комплексу    заходів,   що   дозволяють   знизити ймовірність залучення РОВР у Миколаївській області,   його   керівника   і  працівників  в корупційну діяльність, які здійснюється з урахуванням існуючих в РОВР у Миколаївській області корупційних ризиків:

      -  процедура  інформування     співробітниками    керівництва  РОВР у Миколаївській області про   випадки   схилення   їх  до   вчинення   корупційних   порушень   і  порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів передачі зазначеної   інформації   (механізмів   «зворотного    зв'язку»,   телефону  довіри тощо);

      - процедура   інформування     співробітниками   керівництва   РОВР у Миколаївській області про  відому  працівникові   інформацію    щодо  випадків  вчинення     корупційних  правопорушень  іншими  працівниками, контрагентами  або  іншими  особами  та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів  передачі  позначеної   інформації  (механізмів  «зворотного  зв'язку»,  телефону  довіри тощо);

      - процедура   інформування     співробітниками    керівництва   РОВР у Миколаївській області про  виникнення    конфлікту  інтересів  та   порядку  врегулювання     виявленого конфлікту інтересів;

      - процедура   захисту   співробітників,   які  повідомили   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  РОВР у Миколаївській області,  від формальних  та  неформальних санкцій;

    3. Регулярне    здійснення     моніторингу      ефективності     впроваджених антикорупційних стандартів і процедур, а також контроль за їх виконанням:

 - проведення регулярної оцінки результатів роботи з протидії корупції;

 - підготовка та розповсюдження звітних матеріалів про проведену роботу  та досягнуті результати у сфері протидії корупції.

Відкритий доступ працівників РОВР у Миколаївській області до інформації про положення антикорупційного законодавства та їх активна участь у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур:

      - своєчасне  ознайомлення  співробітників  з  нормативними  документами,  що регламентують питання попередження та протидії корупції в РОВР у Миколаївській області.

      - проведення   навчальних    заходів   з   питань профілактики     і   протидії корупції;

       - залучення зовнішніх фахівців, правоохоронних органів для проведення профілактичних бесід.

4. Забезпечення інформування контрагентів, партнерів та громадськості про прийняті   в РОВР у Миколаївській області  антикорупційних     стандартів   ведення господарської діяльності.

5. Забезпечення дієвого контролю за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетної програми, відповідальним виконавцем яких є РОВР у Миколаївській області, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм.

6. Забезпечення ефективного та раціонального  використання державного майна шляхом безумовного виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах.

7. При здійснені державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів.    

           8. Забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.

9. З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та підвідомчих організацій.

10. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками та щодекадний з працівниками організацій.

11. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

12. З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність РОВР у Миколаївській області проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

13. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату РОВР у Миколаївській області, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання корупції» систематично висвітлювати діяльність РОВР у Миколаївській області, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

    Перелік заборон працівників РОВР у Миколаївській області.

    Посадовим особам РОВР у Миколаївській області заборонено:

 1. використовувати     своє   службове     становище     з  метою     одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе  чи інших осіб, у тому числі:
 2. неправомірно  сприяти  фізичним  або  юридичним  особам  у  здійсненні ними господарської діяльності, отриманні кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг);
 3. неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду;
 4. неправомірно втручатися в діяльність інших посадових осіб;
 5. неправомірно  надавати  перевагу  фізичним  або  юридичним  особам  у зв’язку   з   підготовкою   проектів,   виданням   нормативно-правових   актів   та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків;
 6. відмовляти  фізичним  або  юридичним  особам  в  інформації,  надання  якої передбачено    законом,    надавати   недостовірну    чи   не  в   повному    обсязі  інформацію;

Заходи, які вживаються посадовими особами РОВР у Миколаївській області у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

    Посадові    особи   РОВР у Миколаївській області,   у   разі  надходження     пропозиції   щодо неправомірної    вигоди   або   подарунка,   незважаючи     на  приватні   інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

    - відмовитися від пропозиції;

    - за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

    - залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

    -  письмово  повідомити  про  пропозицію  інспектора  з питань запобігання та виявлення корупції та   начальника   РОВР у Миколаївській області.

У разі виявлення посадовою особою у своєму службовому приміщенні майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунку, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей  факт   інспектора з питань запобігання та виявлення корупції та начальника РОВР у Миколаївській області. 

Про   виявлення    майна,   що   може   бути   неправомірною     вигодою,    або  подарунка     складається    акт,  який    підписується    особою,    яка   виявила  неправомірну     вигоду   або   подарунок,    та   її  безпосереднім    керівником, інспектора з питань запобігання та виявлення корупції або начальником РОВР у Миколаївській області.

У разі одержання подарунку РОВР у Миколаївській області, створеній комісії здійснити порядок передачі дарунків керуючись Постановою КМУ «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як дарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Шляхи внутрішнього та зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.

 Посадові особи РОВР у Миколаївській області зобов’язані:

    - вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

    - повідомляти  не  пізніше  наступного  робочого  дня  з  моменту,  коли  особа дізналася   чи   повинна   була   дізнатися   про   наявність   у   неї   реального   чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника;

    - не  вчиняти  дій  та  не  приймати  рішень  в  умовах  реального  конфлікту інтересів;

    - вжити  заходів  щодо  врегулювання  реального  чи  потенційного  конфлікту інтересів.

    Посадові    особи    РОВР у Миколаївській області не   можуть     прямо    чи   опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності  на  користь  своїх  приватних  інтересів  або  приватних  інтересів третіх осіб.

    Начальник    РОВР у Миколаївській області протягом     двох    робочих     днів    після   отримання  повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

    - усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення  чи  участі  в  його  прийнятті  в  умовах  реального  чи  потенційного  конфлікту інтересів;

    - застосування  зовнішнього  контролю  за  виконанням  особою  відповідного  завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

    - обмеження доступу особи до певної інформації;

    - перегляду обсягу посадових повноважень особи;

    - переведення особи на іншу посаду;

    - звільнення особи.

    Особи у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть  самостійно   вжити   заходів   щодо   його   врегулювання   шляхом   позбавлення відповідного  приватного  інтересу  з  наданням  підтверджуючих  це  документів начальнику   РОВР у Миколаївській області,     до  повноважень      якого   належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

ІІІ. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

У РОВР у Миколаївській області функціонує уповноважений з антикорупційної діяльності. Відповідно до своїх функціональних обов’язків уповноважений з антикорупційної діяльності, зокрема:

- забезпечує організацію, здійснення, координацію та контроль за заходами щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних, пов’язаних з корупцією та інших правопорушень у системі РОВР у Миколаївській області;

- розробляє проект Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області;

- здійснює процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду схваленої програми;

- організовує роботу щодо виявлення та оцінки корупційних ризиків, причин та умов, які сприяють їх виникненню, готує пропозиції щодо їх усунення; організовує проведення службових розслідувань та перевірок;

- організовує та здійснює контроль за дотриманням працівниками РОВР у Миколаївській області  вимог щодо повідомлення та врегулювання конфліктів інтересів, обмежень та заборон, установлених законодавством у сфері запобігання корупції та іншими актами законодавства;

- здійснює опрацювання та перевірку повідомлень про скоєння корупційних, пов’язаних з корупцією та інших правопорушень, а також повідомлень працівників РОВР у Миколаївській області про факти надходження до них пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунку, інших пропозицій з метою спонукання до вчинення правопорушень;

ІV. Оцінка корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області (додаток 4 до Антикорупційної програми)

Для здійснення оцінки корупційних ризиків в РОВР у Миколаївській області за наказом РОВР у Миколаївській області від 10.01.2018 № 3 створена постійно діюча Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої включені працівники структурних підрозділів РОВР у Миколаївській області, які водоліють відповідними навичками та знаннями, з досвідом роботи не менше одного року.

3.3. Оцінку корупційних ризиків здійснено відповідно до Методології за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток  2 до звіту за результатами корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області).

Узагальнені результати проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області викладено у звіті (додаток 3), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

З метою дотримання публічності та відкритості проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області проект програми з відповідними додатками були оприлюднені на офіційному веб-сайті РОВР у Миколаївській області.

V. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Уповноважений з антикорупційної діяльності  здійснює навчальну та роз’яснювальну роботу з питань застосувань антикорупційного законодавства, запобігання корупції серед посадових осіб РОВР у Миколаївській області у відповідності до графіка навчального процесу (додаток № 2 ):

Організації проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів з працівниками РОВР у Миколаївській області з питань антикорупційного законодавства (за окремим графіком), у тому числі:

1) проведення навчальних заходів з питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; проведення навчальних заходів з питань дотримання антикорупційних обмежень; проведення навчальних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

2) письмове ознайомлення  суб’єктів декларування з вимогами Закону щодо фінансового контролю, здійснення контролю за своєчасним поданням декларації, повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;

3) розроблення відомчих навчальних матеріалів, презентацій з питань запобігання корупції;

4) поширення тематичної інформації антикорупційного спрямування серед працівників РОВР у Миколаївській області, розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на веб-сайті РОВР у Миколаївській області (на постійній основі);

 5) доведення вимог антикорупційного законодавства під час проведення співбесід та інструктажів з особами, які є претендентами чи прийняті на роботу до РОВР у Миколаївській області (на постійній основі);

6) забезпечення участі працівників РОВР у Миколаїській області  у навчальних заходах, які організовуються державними органами, утановами, підприємствами та організаціями (за окремим запитом);

7) надання працівникам роз’яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства (на постійній основі, за зверненнями).

VІ. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), склад якої визначається начальником РОВР у Миколаївській області. До складу Комісії включаються представники усіх структурних підрозділів РОВР у Миколаївській області.

 З метою здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Комісія  на постійній основі здійснює заходи щодо отримання, аналізу та узагальнення відповідної інформації, проводить моніторинг змін законодавства у сфері запобігання корупції.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється Комісією один раз у півріччя та за необхідності. Основними критеріями такої оцінки є своєчасність та повнота виконання запланованих заходів.

Уповноважений з антикорупційної діяльності забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми, координує зазначену роботи в водогосподарських організаціях РОВР у Миколаївській області, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми та подає її на розгляд Комісії.

Антикорупційна програма підлягає перегляд у таких випадках:

1) виявлення нових корупційних ризиків та змін законодавства у сфері запобігання корупції (протягом 30 календарних днів з дня встановлення таких ризиків);

2) надання пропозицій НАЗК щодо удосконалення положень Антикорупційної програми (протягом 30 календарних днів з дня надходження таких пропозицій);

3) у разі затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації (протягом 50 календарних днів з дня такого затвердження);

4) за результатами оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, за необхідності (протягом 30 календарних днів з дня встановлення такої необхідності).

У цих випадках Уповноважений з антикорупційної діяльності готує та подає на розгляд Комісії  проект змін до Антикорупційної програми.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає начальник РОВР у Миколаївській області.

 

Уповноважений

з антикорупційної діяльності                                                          С. КУНІНА

 

                                                                                                                                                                                 Додаток 1

до Антикорупційної програми

РОВР у Миколаївській області

Заходи із запобігання і протидії корупції РОВР у Миколаївській області, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікуванні результати.

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,

нормативно-правове регулювання відносин

1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання та протидії корупції

1. Розроблення та затвердження Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області

У встановлені законодавством строки

Структурні підрозділи апарату РОВР у Миколаївській області

Видано наказ про затвердження Антикорупційної програми

У межах коштів державного бюджету

2. Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області з метою підготовки Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області

У встановлені законодавством строки

Секретар комісії

Підписано протокол засідання комісії

3. Здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області

Щокварталу

Секретар комісії

Підписано протокол засідання комісії

2. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у РОВР Миколаївській області

1. Актуалізація інформації про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції водогосподарських організацій

Щомісяця

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Узагальнено інформацію

У межах коштів державного бюджету

 

2. Проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції водогосподарських організацій

Протягом року

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Протокол проведеної наради

ІІ. Антикорупційні заходи з питань кадрового забезпечення, формування негативного ставлення до корупції, навчання

та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1. З метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»

Перед призначенням/звільненням працівника

Провідний інженер з підготовки кадрів.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Проект наказу завізований

У межах коштів державного бюджету

 

2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» апарату РОВР у Миколаївській області, водогосподарських організацій

При призначенні на посаду

Провідний інженер з підготовки кадрів.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Ознайомлено під підпис працівника

У межах коштів державного бюджету

 

2. Проведення навчання суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018-2019 роки

Протягом року

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Структурні підрозділи апарату РОВР у Миколаївській області

Охоплено роз’ясненням усіх працівників

3. Організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників -  суб’єктів,  на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»

 

Протягом року

Провідний інженер з підготовки кадрів.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Охоплено роз’ясненням усіх працівників

ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

1. Підготовка проекту доручення РОВР у Миколаївській області керівникам структурних підрозділів апарату та водогосподарських організацій щодо забезпечення подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018-2019 роки у строки, установлені законом

У встановлені законодавством строки

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Подано декларації

У межах коштів державного бюджету

 

2. Організація подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018-2019 роки

У встановлені законодавством строки

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Подано декларації

3. Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування:

- апарату РОВР у Миколаївській області;

- водогосподарських організацій РОВР у Миколаївській області

У встановлені законодавством строки

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Уповноваженому з антикорупційної діяльності подано інформацію про результати перевірки

 

4. Повідомлення НАЗК про неподання та несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування апарату РОВР у Миколаївській області

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Уповноваженим з антикорупційної діяльності повідомлено НАЗК за встановленою формою електронною поштою

У межах коштів державного бюджету

 

2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Надання інформації про близьких осіб, які працюють в системі РОВР у Миколаївській області

У встановлені законодавством строки

Провідний інженер з підготовки кадрів.

 

Підготовлено доручення

У межах коштів державного бюджету

 

2. Узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі РОВР у Миколаївській області

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Підготовлено узагальнену інформацію

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,

розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту

1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків

1. Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в апараті РОВР у Миколаївській області, щодо дотримання антикорупційного законодавства

Згідно з планом закупівель на 2019-2020 роки

Голова тендерного комітету РОВР у Миколаївській області

Проведення перевірок та візування документів

У межах коштів державного бюджету

 

2. Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про іх виконання

Згідно з планом закупівель на 2019-2020 роки

Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»

Розміщення інформації у системі PROZZORO

2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

1. Виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням КМУ від 24.05.2017 №415-р

У строки визначені Планом

Відділ економіки

Головний ревізор

Виконано заходи

У межах коштів державного бюджету

 

3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм

1. Забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті РОВР у Миколаївській області інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм

У встановлені законодавством строки

Провідний фахівець із зв’язків з громад кістю та пресою

Оновлено інформацію

У межах коштів державного бюджету

 

 1. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства,

              надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства

1. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками РОВР у Миколаївській області вимог Закону України «Про запобігання корупції»

1. Моніторинг та облік звернень, що надходять  через офіційних веб-сайт РОВР у Миколаївській області

Постійно

Провідний фахівець із зв’язків з громад кістю та пресою

Опрацьовано звернення в установленому порядку

У межах коштів державного бюджету

VІ. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності РОВР у Миколавїській області, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції

1. Проведення інформаційних компаній стосовно реалізації РОВР у Миколаївській області антикорупційної політики

1. Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення РОВР у Миколаївській області заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті РОВР у Миколаївській області, у тому числі:

 

Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)

Провідний фахівець із зв’язків з громад кістю та пресою

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Розміщено актуально інформацію у відповідній рубриці

У межах коштів державного бюджету

1.1. Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення РОВР у Миколаївській області заходів з реалізації антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області на 2019-2020 роки.

Щокварталу

 2019-2020 років

 

1.2. Моніторнг повідомлень у ЗМІ та інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників РОВР у Миколаївській області, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації.

У разі появи повідомлення

Підготовлено довідку про результати перевірки, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті РОВР у Миколаївській області

2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1 Забезпечення участі представників громадськості в засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області.

Відповідно до плану роботи комісії

Секретар комісії

Факт участі зафіксовано в протоколі засідання комісії

У межах коштів державного бюджету

Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                                 С. КУНІНА

Додаток № 2

до антикорупційної програми

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Тема заходу

Терміни проведення заходів

Лектор, що планується залучити для висвітлення теми

Термін перевірки знань та вмінь працівників

1

Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

 

Зазначення недостовірних відомостей у декларації та заходи щодо усунення таких ризиків

 

Несвоєчасність подання декларацій

 

Повідомлення НАЗК про неподання та несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування

 

 

І квартал

2019-2020

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Кінець

І кварталу

2019-2020

2

Дотримання антикорупційних обмежень

ІІ квартал

2019-2020

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Кінець

ІІ кварталу

2019-2020

3

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ІІІ квартал

2019-2020

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Кінець

ІІІ кварталу

2019-2020

4

Дотримання заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ІV квартал

2019-2020

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Кінець

ІV кварталу

2019-2020

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності                              С. КУНІНА

 

                                                                                              Додаток 3

                                                                                              до Антикорупційної програми

                                                                                              РОВР у Миколаївській області

ЗВІТ

За результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області

1 березня 2019 року у Регіональному офісі водних ресурсів у Миколаївській області розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання зазначеного питання, залучення до процесу працівників, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище РОВР у Миколаївській області, мають досвід роботи у сфері його діяльності.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 2.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1715/29848 та Робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності РОВР у Миколаївській області, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області підготовлено:

 • опис ідентифікованих корупційних ризиків у його діяльності, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);
 • пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо усунення (додаток 2).

Секретар комісії з оцінки

корупційних ризиків                                                          С КУНІНА

Додаток 1

до звіту за результатами корупційних ризиків

у діяльності РОВР у Миколаївській області

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

І. Питання організаційно-управлінської діяльності РОВР у Миколаївській області

1.1. Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність РОВР у Миколаївській області

Виникнення суперечності між положеннями деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність РОВР у Миколаївській області  під час приведення підзаконних правових актів у відповідність до новоприйнятих законів, дає можливість посадовим особам  готувати проекти рішень,  спираючись на  нормативний акт, який може містити протиріччя, застарілі норми, які врегульовуються на власний розсуд посадової особи

Досить тривалий процес внесення змін до нормативно-правових актів

Притягнення посадових осіб  до відповідальності, втрата репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства

 

1.2. Застарілість деяких нормативно-правових актів

1.3. Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах РОВР у Миколаївській області

Недотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», під час підготовки проектів організаційно-розпорядчих документах може потягнути за собою порушення норм вищезазначених  законів, порушити законні права та інтереси працівників, спричинити шкоду  репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства

Порушення процедури погодження  внутрішніх  документів РОВР у Миколаївській області з юридичною службою, уповноваженим з антикорупційної діяльності та першими особами

Притягнення посадових осіб  до відповідальності, втрата репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства

1.4. Наділення посадових  осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень

Наділення посадових  осіб дискредиційними повноваженнями, сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість посадовій особі на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд, відсутність чітко визначених меж повноважень можуть сприяти вчиненню  корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, а саме перевищенню повноважень посадової особи та іншим зловживанням,  порушенням норм чинного законодавства України

Порушення законодавчих або внутрішніх актів, які б закріплювали повноваження посадових осіб Південно-Бузького БУВРа в частині взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання корупції

 

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства, судові процеси проти водогосподарської організації

1.5. Неналежна організація роботи з ведення діловодства в апараті РОВР у Миколаївській області

Недотримання вимог організації роботи з ведення діловодства в апараті РОВР у Миколаївській області, порушення норм  Інструкції  з діловодства.

 

Порушення процедури здійснення контролю за дотриманням вимог Типової інструкції з в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, яка затверджена постановою  Кабінетом Міністрів України від 17.01.18 № 55

Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства

1.6. Неналежне використання печаток і штампів РОВР у Миколавській області

 

Недостатній контроль за використанням печаток і штампів РОВР у Миколаївській області може спричинити  вчинення  корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Порушення чітко врегульованої процедури контролю за використанням печаток і штампів

Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства

ІІ. Внутрішній аудит

2.1. Неврегульованість питань, пов’язаних з проведенням оцінки фінансово-господарської діяльності

Неврегульованість питань, пов’язаних з проведенням оцінки правильності ведення фінансово-господарської діяльності у відповідності до стандартів внутрішнього аудиту.

Відсутність визначених цілей, обсягу та методів проведення внутрішнього аудиту.

Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства

2.2. Низький рівень системи внутрішнього контролю

Низький рівень системи внутрішнього контролю може спричинити  прийняття посадовими особами РОВР у Миколаївській області неналежних управлінських рішень, які спричинять порушення законодавства про боротьбу з корупцією або нанесуть шкоди (збитків) інтересам держави

 

Відсутність внутрішнього акта, який би визначив порядок та посадових осіб, відповідальних за здійснення на постійній основі внутрішнього контролю  за діяльністю структурних підрозділів РОВР у Миколаївській області та його посадовими особами

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства, судові процеси

2.3. Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків може спричинити  прийняття посадовими особами РОВР у Миколаївській області неналежних рішень, які спричинять порушення законодавства про боротьбу з корупцією або нанесуть шкоди (збитків) інтересам держави

Порушення кодексу професійної етики та поведінки працівників РОВР у Миколаївській області

Втрата репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства, судові процеси

2.4. Низький рівень захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах без застосування комплексної системи захисту інформації

Низький рівень захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах без застосування комплексної системи захисту інформації може спричинити витік інформації у тому числі інформації з обмеженим доступом

Порушення чітко врегульованого порядку застосування та використання інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та нормативних документів

Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства, судові спори

2.5. Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту

Наявність у працівника, який здійснює аудит особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об’єкту, що підлягає аудиту, перевірці та неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті аудиту, перевірки. За результатами чого у аудиторському звіті, або довідці за результатами перевірки може бути подана недостовірна  або необ’єктивна інформація

Порушення посадових обов’язків та  кодексу професійної етики та поведінки працівників, що здійснюють аудит в РОВР у Миколаївській області та ЗУ «Про запобіганню корупції»

Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства, судові спори

2.6. Наявність у працівника, який здійснює аудит особистого

майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об’єкту, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті аудиту, перевірки. За результатами чого у аудиторському звіті, або довідці за результатами перевірки може бути подана недостовірна  або необ’єктивна інформація

ІІІ. Управління матеріальними ресурсами

3.1. Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів

Низький рівень системи внутрішнього контролю за використанням матеріальних ресурсів може спричиняти вчинення корупційного правопорушення

Порушення  посадових повноважень працівників та кодексу професійної етики та поведінки працівників РОВР у Миколаївській області

Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові спори

3.2. Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

3.3. Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.

3.4. Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами

3.5. Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни;

Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.

Низький рівень системи внутрішнього контролю за використанням матеріальних ресурсів може спричиняти вчинення корупційного правопорушення

Порушення чітко врегульованої процедури контролю за використанням матеріальних ресурсів

Притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрат, вчинення корупційного правопорушення

ІV. Управління фінансами

4.1. Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів,  необґрунтоване внесення змін до них

Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів,  розрахункових показників при плануванні бюджету, вартості послуг, які спричиняють порушення законодавства, недоотримання доходів та не повного освоєння бюджетних коштів.

Порушення чітко врегульованої процедури контролю при плануванні показників та розроблення калькуляцій

Фінансові втрати, неефективне використання бюджетних коштів, вчинення корупційного правопорушення, судові спори

4.2. Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до: річного розпису асигнувань;  помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці

4.3. Невідповідність даних фінансової, бюджетної та іншої  звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображені даних у бухгалтерському обліку та складанні звітності

Невідповідність даних звітності реальному фінансовому стану

Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності

V. Управління персоналом

5.1. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що можуть бути у прямому підпорядкуванні та спричинювати потенційний чи реальний конфлікт інтересів конфлікт інтересів.

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що можуть бути у прямому підпорядкуванні та спричинювати потенційний чи реальний конфлікт інтересів конфлікт інтересів.

Порушення законодавства. Порушення посадовими особами РОВР у Миколаївській області своїх повноважень

Притягнення посадових осіб до відповідальності

5.2. Недоброчесність посадових осіб  щодо повідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів при вирішені питань призначення на вакантні посади

Недоброчесність посадових осіб, що виявляється у неповідомленні ними при призначенні на посаду про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів, що може призвести до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. Конфлікт інтересів виникає внаслідок існування можливостей для зловживання владою. Наявність у посадової особи приватного майнового або немайнового інтересу.

Низькі знання працівниками вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Прорахунки в роботі кадрової служби та уповноваженого з антикорупційної діяльності та вжиття відповідних заходів реагування.

Притягнення відповідальних осіб до відповідальності,  погіршення ділової репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства, судові спори

5.3. Неналежне виконання посадовими особами РОВР у Миколаївській області завдань і функцій, визначених положеннями та  посадовими інструкціями

Відсутність чітких критеріїв щодо  оцінки належності та якості виконаних обов`язків, доброчесності та   компетентності працівників РОВР у Миколаївській області може спричинити неналежне виконання посадовими особами своїх обов`язків, зазначених посадовими інструкціями, прийняття некоректних управлінських рішень та дій, пов`язаних із корупцією

Відсутність контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань, порушення критеріїв оцінки якості та належності виконання посадовими особами своїх обов’язків

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації водогосподарської організації у сфері Держводагентства,  судові процеси

5.4. Виникнення конфлікту інтересів

Виникнення порушень посадовими особами, які відповідальні за кадрове забезпечення та інспектування у сфері запобігання та протидії корупції Закону України «Про запобігання корупції»  може спричинити виникнення конфлікту інтересів

Порушення  Закону України «Про запобігання корупції» 

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації водогосподарської організації у сфері  Держводагентства,  судові процеси

VІ. Публічні закупівлі

6.1. Неврегульованість процедури з укладанням договорів без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень

Неврегульованість процедури роботи з укладання договорів без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень, надає можливість посадовим особам РОВР у Миколаївській області здійснювати вказані дії на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.

Відсутність порядку здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель, за умов, що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень.

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації водогосподарської організації у сфері  Держводагентства,  судові процеси

6.2. Необґрунтованість застосування процедур закупівель чи ухилення від їх проведення

Необгрунтованістьі процедури укладання договорів без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість  не перевищує 200 тис.грн., надає можливість посадовим особам  РОВР у Миколаївській області здійснювати вказані дії на власний розсуд, що може спричинити вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Порушення порядку здійснення закупівель без використання електронної системи, за умови, що варнтість  предмета закупівлі не перевищує 200 тис.грн.

 

Притягнення посадових осіб до відповідальності,

6.3. Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі.

VІІ. Організація роботи з питань запобігання та виявлення корупції

7.1. Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Неналежне  виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Південно-Бузького БУВР може призвести до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави, порушити інші права та свободи осіб

 

Порушення проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком. Необхідність консультацій інспектора з  питань запобігання та протидії корупції та його  допомоги в заповненні  декларацій

Притягнення посадових осіб до відповідальності

 

Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства

Неналежне виконання вимог  антикорупційного законодавства України посадовими особами РОВР у Миколаївської області  може призвести до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави, порушити інші права та свободи осіб

Порушення виконання вимог антикорупційного законодавства. Відсутність роз’яснювальної роботи серед працівників із залученням інсектора з питань запобігання та протидії  корупції, відсутність моніторингу оновлення чинного антикорупційного законодавства України  юридичною службою з наступним повідомленням про зміни посадових осіб РОВР у Миколаївській області

Притягнення посадових осіб до відповідальності

 

VІІІ. Управління документообігом

8.1. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян може спонукати до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, зокрема шляхом приховування, знищення повідомлень, передачі належним виконавцям з метою затягування строків його розгляду.

Невиконання посадовими особами вимог ЗУ «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». Необєктивне та упереджене ставлення осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян виявляється в недосконалій процедурі опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян.

Корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. Врата репутації водогосподарської організації у сфері  Держводагентства серед сторін безпосередніх контактів

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                            С. КУНІНА

Додаток 2

до звіту за результатами корупційних ризиків

у діяльності РОВР у Миколаївській області

Оцінка корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів їх усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків у водогосподарській організації

з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

 

 

І. Питання організаційно-управлінської діяльності РОВР у Миколаївській області

 

1.1.

Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність РОВР у Миколаївській області

Низька

Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів

Структурні підрозділи спільно з юридичною службою

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Актуалізація нормативно-правових актів

 

1.2.

Застарілість деяких нормативно-правових актів

Низька

 

1.3.

Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах РОВР у Миколаївській області

Низька

Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Уповноважений з антикорупційної діяльності

юридична служба

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Уникнення корупційних діянь

 

1.4.

Наділення посадових  осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень

Середня

Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів РОВР у Миколаївській області

Структурні підрозділи

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Уникнення корупційних діянь

 

1.5.

Неналежна організація роботи з ведення діловодства в апараті РОВР у Миколаївській області

Низька

Забезпечення дотримання інструкції  з діловодства

Секретар

 структурні підрозділи

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Дотримання інструкції з діловодства

 

1.6.

Неналежне використання печаток і штампів РОВР у Миколавській області

Середня

Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів РОВР у Миколаївській області

Керівник

Секретар

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ водних об’єктів, використання водних ресурсів та моніторингу

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Дотримання належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів РОВР у Миколаївській обоасті

 

 

 

ІІ. Внутрішній аудит

 

2.1.

Неврегульованість питань, пов’язаних з проведенням оцінки фінансово-господарської діяльності

Низька

Розробити та затвердити порядок, який визначатиме механізм проведення оцінки фінансово-господарської діяльності

Головний ревізор

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Прийняття зазначеного механізму дозволить здійснювати об’єктивно процедуру проведення перевірки питань, пов’язаних з проведенням оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності

 

2.2.

Низький рівень системи внутрішнього контролю

Середня

Побудова дієвої системи внутрішнього контролю, проведення внутрішніх аудитів ефективності і відповідності та фінансових аудитів

Головний ревізор

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Поліпшення ефективності діяльності РОВР у Миколаївській області

 

2.3.

Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Середня

Здійснення щоквартального моніторингу   виконання правил  етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

структурні підрозділи

Щоквартально

У межах коштів державного бюджету

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

2.4.

Низький рівень захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах без застосування комплексної системи захисту інформації

Висока

Розроблення плану заходів з технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

Створееня комплекиної системи захисту інформації

Забезпечити дієвий контроль з метою недопущення обробки інформації а автоматизованих системах без застосування комплексної системи захисту

Інженер із застосуванням комп’ютерів

 

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

2.5.

Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту

 

Низька

Розроблення  правил етичної поведінки працівників та механізм контролю за якістю виконання ними посадових обов’язків. Створення комісії для проведення службових розслідувань за фактами корупційних правопорушень.

Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил  етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний ревізор

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

 

При проведенні аудиту

У межах коштів державного бюджету

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

2.6.

Наявність у працівника, який здійснює аудит особистого

майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об’єкту, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті аудиту, перевірки. За результатами чого у аудиторському звіті, або довідці за результатами перевірки може бути подана недостовірна  або необ’єктивна інформація

 

 

ІІІ. Управління матеріальними ресурсами

 

3.1.

 

 

Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів

 

Низька

Попередити співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей.

В обов’язковому порядку обліковувати ресурси, що є у особистому користуванні працівників  (на зберігання), проводити періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні)

Відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

Грудень 2019-2020

У межах коштів державного бюджету

Дотримання належного контролю за зберіганням основних засобів.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

 

 

3.2.

Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

 

Низька

 

3.3.

Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.

 

 

3.4..

Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами

Низька

Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію)

Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.

Комісія з проведення інвентаризації

 

жовтень 2019-2020

У межах коштів державного бюджету

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

3.5.

Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни;

Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.

 

3.6.

Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

 

ІV. Управління фінансами

 

4.1.

Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів,  необґрунтоване внесення змін до них

Низька

 

Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік

Відділ економіки

при формуванні показників

У межах коштів державного бюджету

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

4.2.

Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до: річного розпису асигнувань;  помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці

 

4.3.

Невідповідність даних фінансової, бюджетної та іншої  звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

Низька

 

Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень бухгалтерського обліку

Відділ бухгалтерського обліку і звітності

Грудень 2019-2020

У межах коштів державного бюджету

Зменшення (усунення) корупційного ризику

 

V. Управління персоналом

 

5.1.

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що можуть бути у прямому підпорядкуванні та спричинювати потенційний чи реальний конфлікт інтересів конфлікт інтересів.

 

Середня

Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів

Провідний інженер з підготовки кадрів

Уповноважений з антикорупційної діяльності

При прийомі на роботу

У межах коштів державного бюджету

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

5.2.

Недоброчесність посадових осіб  щодо повідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів при вирішені питань призначення на вакантні посади

Середня

Проведення роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Недопущення проявів корупції

 

 

Організація  навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб

Провідний інженер з підготовки кадрів,

структурні підрозділи

Протягом року

 

Проведення за дорученням керівництва службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства

Уповноважений з антикорупційної діяльності

структурні підрозділи

У разі надання відповідного доручення

 

Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ «Про запобігання корупції»

Уповноважений з антикорупційної діяльності

провідний інженер з підготовки кадрів,

Постійно

 

5.3.

Неналежне виконання посадовими особами РОВР у Миколаївській області завдань і функцій, визначених положеннями та  посадовими інструкціями

Низька

Проведення розслідувань дисциплінарною комісією

Дисциплінарна комісія

У разі надання відповідного доручення

У межах коштів державного бюджету

Поліпшення якості роботи РОВР у Миколаївській області

 

5.4.

Виникнення конфлікту інтересів

Середня

Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів

Уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Поліпшення якості роботи РОВР у Миколаївській області

 

Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Постійно

 

У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб РОВР у Миколаївській області

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності,

провідний інженер з підготовки кадрів

 

 

Постійно

 

VІ. Публічні закупівлі

 

6.1.

Неврегульованість процедури з укладанням договорів без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень

Середня

Здійснення контрою з питань річного планування, а також передбачити ефективні механізми запобігання конфлікту інтересів та його врегулювання під час здійснення відповідних закупівель

Тендерний комітет

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Мінімізація корупційних ризиків під час їх здійснення у т.ч. ризики виникнення конфлікту інтересів

 

6.2.

Необґрунтованість застосування процедур закупівель чи ухилення від їх проведення

Низька

Здійснення контрою з питань річного планування  

Тендерний комітет

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Досягнення економії бюджетних коштів

 

6.3.

Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі.

Низька

 

Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об’єктивно неможливо застосувати конкурентну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами

Тендерний комітет

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Досягнення економії бюджетних коштів за рахунок збільшення частки конкурент них процедур закупівель

 

VІІ. Організація роботи з питань запобігання та виявлення корупції

 

7.1.

Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Середня

Подання службовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті НАЗК 

Посадові особи – суб’єкти декларування

постійно у визначених Законом строків

У межах коштів державного бюджету

Зниження рівня проявів корупції

 

Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Якісне відображен-ня даних у декларації

 

Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Зниження рівня проявів корупції

 

Забезпечення інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Зниження рівня проявів корупції

 

Забезпечення затвердження антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області

Уповноважений з антикорупційної діяльності

структурні підрозділи

І квартал 2019-2020

У межах коштів державного бюджету

Зниження рівня проявів корупції

 

7.2.

Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства

Середня

Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків

Уповноважений з антикорупційної діяльності

структурні підрозділи 

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Зниження рівня проявів корупції

 

Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

Уповноважений з антикорупційної діяльності

 

 

Постійно

 

 

контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 
                 

 

                                                                                          VІІІ. Управління документообігом

8.1.

Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Низька

Проведення навчань серед працівників, внесення змін до інструкції з діловодства, запровадження періодичного моніторингу запитів, звернень та листів-відповідей на них, звітування про результати моніторингу, попередження працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

Постійно

У межах коштів державного бюджету

Зменшення (усунення) корупційного ризику

Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                 С. КУНІНА

 

Додаток 4

до Антикорупційної програми

Робочий план

оцінки корупційних ризиків

  у діяльності РОВР у Миколаївській області

Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області (ділі - Робочий план) розроблено з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області.

Робочий план є робочим документом Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області, за необхідності він може корегуватися Комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

п/п

Захід

Початок проведення

1

2

3

1

Визначити об’єкти оцінки корупційних ризиків

20.03.2019

 

2

Визначити джерела отримання інформації необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків

3

Визначити осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків

20.03.2019

4

Ідентифікувати (виявити) корупційні ризики

5

Визначити методи та способи оцінки корупційних ризиків

6

Визначити осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту

20.03.2019

7

Провести оцінку корупційних ризиків

8

Підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

25.03.2019

9

Подати на затвердження Голові Комісії звіт за результатними оцінки корупційних ризиків

25.03.2019

з/п

Назва об’єкту оцінки корупційних ризиків

Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків

Методи та способи оцінки корупційних ризиків

Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків

Строк проведення оцінки

корупційних ризиків

 

1

2

3

4

5

6

1.

Організаційно-управлінська діяльность

 

Положення про РОВР у Миколаївській області, організаційа

структура, функціональні обов’язки та посадові 

інструкції

Вивчення та аналіз відповід-них документів та інформа- ції, узагальнення результатів

Керівники структурних підрозділів,

Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків

20.03.2019

2.

Система внутрішнього контролю (аудит), бюджетна діяльність та управління фінансами

Положення про РОВР у Миколавїській області,

колективний договір,

Положення та посадові інструкції працівників відділу економіки, відділу бухгалтерського обліку і звітності, головного ревізора

Вивчення та аналіз відповідних документів, результатів перевірок, аналіз результатів

Головний бухгалтер

Начальник відділу економіки

Головний ревізор

Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків

 

20.03.2019

3.

Управління персоналом

Положення про РОВР у Миколаївській області,

Колективний договір,

посадові інструкції працівників

Вивчення та аналіз документів, обліку правопорушень, актів перевірок

Провідний інженер з підготовки кадрів

Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків

 

20.03.2019

4.

Публічні закупівлі

Положення про РОВР у Миколаївській області нормативні та організаційно-розпорядчі документи, які регулюють процес проведення публічних закупівель, повідомлення громадян, ЗМІ та учасників процедур закупівель, стосовно дотримання вимог законодавства при проведенні процедур закупівель

Вивчення та аналіз документів, соціологічних досліджень, обліку правопорушень, актів перевірок, звернень громадян, публікацій у ЗМІ

Голова тендерного комітету  

Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків

20.03.2019

5.

Управління

матеріальними

ресурсами

Положення про РОВР у Миколаївській області,

 

Вивчення відповідних документів, аналіз, скарг, судових позовів, звернень громадян, публікацій у ЗМІ, статистики правопорушень, актів перевірок

Заступники начальника,

Керівники структурних підрозділів

Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків

20.03.2019

6.

Організація роботи з питань запобігання та протидії корупції

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, які регламентують організацію роботи із запобігання корупції у РОВР у Миколаївській області

Вивчення та аналіз відповідних документів, вивчення та аналіз статистичних матеріалів і судової практики у справах про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, звернень громадян, публікацій у ЗМІ, аналіз результатів

Уповноважений з антикорупційної діяльності,

Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків

 

20.03.2019

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків

Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                              С. КУНІНА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                   Начальник РОВР у Миколаївській області

                                                                   _______________        С.М. Письменний 

 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції у РОВР  у Миколаївькій області  на 2019 рік

 

№№

з/п

 

Зміст  заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Постійно

 

Керівники

структурних             підрозділів апарату РОВР у Миколаївській області,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

 

2.

    

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Протягом року

Керівники

структурних           підрозділів апарату РОВР у Миколаївській області,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

В. Литовченко

3.

    

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є РОВР у Миколаївській області, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

 року

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності,

відділ експлуатації водогосподарських систем

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

Д.Румик

 

4.

     

Забезпечити звітування на засіданні колегії при РОВР у Миколаївській області про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами

щокварталу

Відділ економіки

 

Л.Шевельова

 

5.

 

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

 Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах

   

Протягом року

        

Головний юрисконсульт,

Головний ревізор,

керівники підвідомчих організаці

С.Куніна

Н.Рехтета

(узагальнення данних)

   6.

 

При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

 

Відділ експлуатації водогосподарських систем,

керівники та комітети з конкурсних торгів підвідомчих організацій

 

Д.Румик

С.Куніна

 

7.

    

З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату РОВР у Миколаївській області,

керівники підвідомчих організацій

Керівники структурних підрозділів РОВР у Миколаївській області,

керівники підвідомчих організацій

8.

 

     

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підприємств та щодекадний з працівниками установ та організацій, які належать до сфери управління РОВР у Миколаївській області    

Протягом року

   

 

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

      

9.

З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

  

Протягом  року

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

головний юрисконсульт,

керівники підвідомчих організацій

 

 

Н. Рехтета

С. Куніна

 

10.

  

  Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

   

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

Керівники підвідомчих організацій

 

 Н. Рехтета

 (узагальнення даних)

  

11.

Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2019 рік у підвідомчих організаціях РОВР у Миколаївській області

    

Протягом

 року

Головний ревізор

 

Н. Рехтета

12.

 

 Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії РОВР у Миколаївській області питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

   

Не менше

ніж 1 раз    в півріччя

Головний юрисконсульт

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

  

 

13.

Продовжити практику звітування на нарадах, колегії при РОВР у Миколаївській області про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції

Протягом року

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

14.

     

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність РОВР у Миколаївській області проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

щоквартально

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

15.

 З метою запобігання виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату РОВР у Миколаївській області, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів та  роботою щодо запобігання службовим злочинам

   

Протягом року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

Н. Рехтета

Л. Шевельова

С. Куніна

 

 

16.

Забезпечити контроль за своєчасним  оновленням на веб-сайті РОВР у Миколаївській області необхідної інформації, що управління та його підвідомчих організацій

Постійно

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

17.

 Забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції

Постійно

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

18.

Забезпечити безумовне дотримання працівниками обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

 Протягом

 року

Керівники підвідомчих організацій

          В. Литовченко

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

 

19.

Проаналізувати стан виконання службовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині своєчасності подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік та подати відповідну інформацію керівництву РОВР у Миколаївській області

 Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів,

керівники підвідомчих організацій

В. Литовченко

С. Куніна 

(узагальнення даних)

 

20.

       

Забезпечити взаємодію із уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Повідомляти керівництво Південно-Бузького БУВР, уповноваженого  у сфері протидії корупції Південно-Бузького БУВР про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів апарату РОВР у Миколаївській області,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

21.

  

 У тематиці навчання для працівників галузі в обов’язковому порядку передбачати вивчення антикорупційного законодавства.

 

Протягом  року

 

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

 В. Литовченко

 

22.

Систематично інформувати керівництво РОВР у Миколаївській області про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до

5 числа

Керівники підвідомчих організацій

 

Керівники підвідомчих організацій,

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції                                        С. Куніна

 

Звіт

про проведену роботу щодо запобігання корупції у 2018 році

На виконання антикорупційних програм та Планів заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік у водогосподарських організаціях РОІР у Миколаївській області забезпечуються виконання заходів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції:

§впроваджуються механізми попередження корупції відповідно до антикорупційної програми та плану заходів;

§до відома посадових осіб та всіх працівників доводиться інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§періодично проводиться для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій;

§під час прийому на роботу всі новопризначені працівники попереджуються про спеціальні обмеження та ознайомлюються із антикорупційною програмою;

§працівники водогосподарських організацій повідомляються про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§здійснюється внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб;

§ведеться посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи водогосподарських організацій;

§здійснюється аналіз організаційно-розпорядчих документів, що видаються водогосподарськими організаціями, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

§ з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм;

§з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель;

§з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснюється контроль за станом використання майна  працівниками апарату РОВР у Миколаївській області та водогосподарських організацій;

§ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг;

§ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

§відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечувався вчасний розгляд звернень та запитів;

§ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна;

§проводяться перевірки на наявність подачі посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування;

§у разі виникнення конфлікту інтересів чи проведення перевірок контролюючими органами посадові особи водогосподарських організацій  повідомляють керівництво та інспектора з питань запобігання та протидії корупції РОВР у Миколаївській області;

§кожного кварталу поточного року проводиться аналіз результатів роботи з протидії корупції;

§комісією з оцінки корупційних ризиків проводиться організаційна робота, оцінка корупційних ризиків  та вживаються відповідні заходи щодо усунення корупційних ризиків;

§перевірки у сфері службової діяльності посадових осіб з дотримання антикорупційного законодавства у жовтні місяці поточного року не проводилися;

§керівники, заступники керівників РОВР у Миколаївській області та підвідомчих йому організацій попередженні про ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України;

§щомісячно надається інформація до Держводагентства щодо результатів роботи у сфері протидії корупції.

Звіт

про проведену роботу щодо запобігання корупції у І півріччі 2018 року

На виконання антикорупційних програм та Планів заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік у водогосподарських організаціях Південно-Бузького БУВР забезпечуються виконання заходів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції:

§впроваджуються механізми попередження корупції відповідно до антикорупційної програми та плану заходів;

§до відома посадових осіб та всіх працівників доводиться інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§періодично проводиться для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій;

§під час прийому на роботу всі новопризначені працівники попереджуються про спеціальні обмеження та ознайомлюються із антикорупційною програмою;

§працівники водогосподарських організацій повідомляються про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§здійснюється внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб;

§ведеться посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи водогосподарських організацій;

§здійснюється аналіз організаційно-розпорядчих документів, що видаються водогосподарськими організаціями, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

§ з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм;

§з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель;

§з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснюється контроль за станом використання майна  працівниками апарату Південно-Бузького БУВР та водогосподарських організацій;

§ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг;

§ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

§відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечувався вчасний розгляд звернень та запитів;

§ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна;

§проводяться перевірки на наявність подачі посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування;

§у разі виникнення конфлікту інтересів чи проведення перевірок контролюючими органами посадові особи водогосподарських організацій  повідомляють керівництво та інспектора з питань запобігання та протидії корупції Південно-Бузького БУВР;

§на веб-сайті Південно-Бузького БУВР висвітлюється інформація з відповідним планом заходів щодо запобігання корупції;

§кожного кварталу поточного року проводиться аналіз результатів роботи з протидії корупції;

§комісією з оцінки корупційних ризиків проводиться організаційна робота, оцінка корупційних ризиків  та вживаються відповідні заходи щодо усунення корупційних ризиків;

§перевірки у сфері службової діяльності посадових осіб з дотримання антикорупційного законодавства у червні місяці поточного року не проводилися;

§26 червня 2018 року серед керівників підвідомчих організацій та уповноважених осіб з питань запобігання корупції відбулося економічне навчання, на якому уповноваженою особою з питань запобігання корупції Південно-Бузького БУВР С. Куніною, була представлена презентація на тему «Дотримання суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», вимог і обмежень антикорупційного законодавства;

§керівники, заступники керівників Південно-Бузького БУВР та підвідомчих йому організацій попередженні про ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України;

§щомісячно надається інформація до Держводагентства щодо результатів роботи у сфері протидії корупції за відповідною формою.

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Наказ Південно-Бузького БУВР

                                                                       від 25.01.2018  № 7

 

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2018 рік 

з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

 

 

І. Питання організаційно-управлінської діяльності Південно-Бузького БУВР

 

1.

Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Південно-Бузкього БУВР у сфері Держводагентства

Низька

Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів

Структурні підрозділи спільно з юридичною службою

Постійно

У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Південно-Бузького БУВР

Актуалізація нормативно-правових актів

 

2.

Застарілість деяких нормативно-правових актів

Низька

 

3.

Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах Південно-Бузького БУВР

Низька

Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

юридична служба

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Уникнення корупційних діянь

 

4.

Наділення посадових  осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень

Середня

Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів Південно-Бузького БУВР

Структурні підрозділи

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Уникнення корупційних діянь

 

5.

Неналежна організація роботи з ведення діловодства в апараті Південно-Бузького БУВР

Низька

Забезпечення дотримання інструкції  з діловодства, затвердженої наказом  Південно-Бузького БУВР  від 20.03.2017 № 21

секретар

 структурні підрозділи

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Дотримання інструкції з діловодства, затвердженої наказом Південно-Бузького БУВР від 20.03.2017  № 21

 

6.

Неналежне використання печаток і штампів Південно-Бузького БУВР

Середня

Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів Південно-Бузького БУВР

Керівник

Секретар

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ водних об’єктів, використання водних ресурсів та моніторингу

 

 

 

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Дотримання належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів Південно-Бузького БУВР

 

ІІ. Система внутрішнього контролю

 

7.

Низький рівень системи внутрішнього контролю

Середня

Побудова дієвої системи внутрішнього контролю, проведення внутрішніх аудитів ефективності і відповідності та фінансових аудитів

Головний ревізор

Постійно

У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Південно-Бузького БУВР

Поліпшення ефективності діяльності Південно-Бузкього БУВР

 

8.

Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Середня

Здійснення щоквартального моніторингу   виконання правил  етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції,

структурні підрозділи

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

9.

Низький рівень захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах без застосування комплексної системи захисту інформації

Низька

Розроблення плану заходів з технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

Створееня комплекиної системи захисту інформації

Забезпечити дієвий контроль з метою недопущення обробки інформації а автоматизованих системах без застосування комплексної системи захисту

Інженер із застосуваннм комп’ютерів

 

Постійно

У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Південно-Бузького БУВР

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

10.

Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту

 

Низька

Розроблення  правил етичної поведінки працівників та механізм контролю за якістю виконання ними посадових обов’язків. Створення комісії для проведення службових розслідувань за фактами корупційних правопорушень.

Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил  етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний ревізор

 

 

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

При проведенні аудиту

Не потребує додаткових затрат

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

11.

Наявність у працівника, який здійснює аудит особистого

майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об’єкту, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті аудиту, перевірки. За результатами чого у аудиторському звіті, або довідці за результатами перевірки може бути подана недостовірна  або необ’єктивна інформація

 

 

ІІІ. Управління матеріальними ресурсами

 

12.

 

 

Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів

 

Середня

Попередити співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей.

В обов’язковому порядку обліковувати ресурси, що є у особистому користуванні працівників  (на зберігання), проводити періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні)

Відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

При проведенні інфентаризації

Не потребує додаткових затрат

Дотримання належного контролю за зберіганням основних засобів Південно-Бузкього БУВР

 

 

13.

Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

 

Низька

 

14.

Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.

 

 

15.

Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами

Низька

Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію)

Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.

Відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

ІV квартал 2018 року

Не потребує додаткових затрат

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

16.

Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни;

Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.

 

17.

Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

 

ІV. Управління фінансами

 

18.

Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів,  необґрунтоване внесення змін до них

Низька

 

Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік

Відділ економіки

при формуванні показників

Не потребує додаткових затрат

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

19.

Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до: річного розпису асигнувань;  помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці

 

ІV. Кадрова політика

 

20.

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що можуть бути у прямому підпорядкуванні та спричинювати потенційний чи реальний конфлікт інтересів конфлікт інтересів.

 

Середня

Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів

Провідний інженер з підготовки кадрів

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

При прийомі на роботу

Не потребує додаткових затрат

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

21.

Недоброчесність посадових осіб Південно-Бузького БУВР при виконанні посадових обов’язків

Низька

Проведення роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Південно-Бузького БУВР

 

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Недопущення проявів корупції у Південно-Бузькому БУВР

 

 

Організація  навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб Південно-Бузького БУВР

Провідний інженер з підготовки кадрів,

структурні підрозділи

Протягом року

 

Проведення за дорученням керівництва службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції,

структурні підрозділи

У разі надання відповідного доручення

 

Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ «Про запобігання корупції»

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції,

провідний інженер з підготовки кадрів,

Постійно

 

22.

Неналежне виконання посадовими особами Південно-бузького БУВР завдань і функцій, визначених положеннями та  посадовими інструкціями

Низька

Проведення розслідувань дисциплінарною комісією

Дисциплінарна комісія

У разі надання відповідного доручення

Не потребує додаткових затрат

Поліпшення якості роботи Південно-бузького БУВР

 

23.

Виникнення конфлікту інтересів

Середня

Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів

Структурні підрозділи

 

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Поліпшення якості роботи Південно-Бузького БУВР

 

Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів статті 28 – 35 ЗУ «Про запобігання корупції»

Структурні підрозділи,

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

Постійно

 

У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб Південно-Бузького БУВР

 

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції,

провідний інженер з підготовки кадрів

 

 

Постійно

 

V. Питання державних закупівель

 

24

Необґрунтованість застосування процедур закупівель чи ухилення від їх проведення

Низька

Здійснення контрою з питань річного планування  

Голова, секретар та члени тендерного комітету

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Досягнення економії бюджетних коштів

 

25.

Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі.

Низька

 

 

 

Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об’єктивно неможливо застосувати конкурентну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами

 

 

Голова, секретар та члени тендерного комітету

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Досягнення економії бюджетних коштів за рахунок збільшення частки конкурент них процедур закупівель

 

VІ. Питання взаємодії структурних підрозділів Південно-Бузького БУВР, її посадових осіб з суб’єктами водогосподарської діяльності

 

26.

Безпосереднє спілкування працівників Південно-Бузького БУВР з заявниками в процесі розгляду документів та можливість передачі службової  інформації суб’єкта водогосподарської діяльності неофіційним шляхом

Середня

Переглянути посадові інструкції в частині відповідальності за нерозголошення службової інформації

 

Структурні підрозділи

Постійно

У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Південно-Бузького БУВР

Уникнення конфліктних ситуацій при взаємодії з суб’єктами водо-господарської діяльності

 

VІІ. Питання антикорупційного законодавства

 

27.

Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)

Низька

Подання службовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Агентства (розділ VІ Закону) 

Посадові особи

До 01.04.18,

постійно у визначених Законом випадках

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

 

Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції,

провідний інженер з підготовки кадрів

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Якісне відображен-ня даних у декларації

 

Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

 

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

 

Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

 

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

 

Забезпечення затвердження антикорупційної програми Південно-Бузького БУВР

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

структурні підрозділи

І квартал

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

 

28.

Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства

Низька

Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

структурні підрозділи 

Постійно

Не потребує додаткових затрат

Зниження рівня проявів корупції

 

Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

Інспектор з питань запобігання та протидії корупції

 

Постійно

 

 

контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Південно-Бузького БУВР

від 10.01.2018  № 3 

Склад комісії з оцінки корупційних ризиків у Південно-Бузькому БУВР

 

 

Лоць Ігор Сепанович

заступник начальника Південно-Бузького БУВР, голова комісії

Грищенко Анатолій Віталійович

заступник начальника Південно-Бузького БУВР,  заступник голова комісії

члени комісії:

 

Куніна Світлана Вікторівна

Інспектор  з питань запобігання  та протидії корупції, секретар комісії

Апостолова Анастасія Валеріївна

Провідний інженер з підготовки кадрів

Константинова Анна Русланівна

Юрисконсульт ІІ категорії

Брагін Андрій Володимирович

Начальник відділу водних об’єктів, ВВР та моніторингу

Єфімов Дмитро Олександрович

Начальник відділу водокористування

Румик Дмитро Васильович

Начальник відділу експлуатації водогосподарських систем

Шевельва Лариса Вікторівна

Начальник відділу економіки

Рехтета Надія Анатоліївна

В.о. головного бухгалтера

Андросов Сергій Олексійович

Начальник відділу енергозбереження, зв’язку

та механізації

Сулима Володимир Ілліч

Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки

Гордієнко Валентина Семенівна

Начальник басейнової лабораторії моніторингу вод і грунтів

Положення

про комісію з оцінки корупційних ризиків

1. Комісія з оцінки корупційних ризиків є тимчасовим дорадчим органом Південно-Бузького БУВР (далі - Комісія), яка утворюється для забезпечення здійснення повноважень визначених Законом України «Про запобігання корупції».

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, Держводагентства та цим Положенням.

3. Це Положення є організаційним документом, який визначає завдання, функції та повноваження комісії з оцінки корупційних ризиків Південно-Бузького БУВР, регулює питання організації та діяльності Комісії.

4. Основними завданнями комісії є:

- забезпечення організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають при реалізації їх повноважень і функцій, та встановлення комплексу правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у Південно-бузькому БУВР;

- підготовка пропозицій з оцінки корупційних ризиків, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Ідентифікацію корупційних ризиків здійснювати відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126.

Оцінка корупційних ризиків проводиться у рамках підготовки антикорупційної програми Південно-Бузького БУВР.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань складає робочий план оцінки корупційних ризиків, в якому відображається інформація про мету (цілі) оцінки корупційних ризиків, об’єкти оцінки, завдання дослідження об’єктів оцінки, процедури дослідження, джерела інформації, виконавців завдань,        послідовність і терміни виконання, необхідні ресурси для проведення оцінки корупційних ризиків. Робочий план оцінки корупційних ризиків затверджується головою Комісії.

Оцінка корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності Південно-Бузького БУВР передбачає вивчення таких питань: організаційна структура, система внутрішнього контролю, управління персоналом, врегулювання конфлікту інтересів, надання платних послуг, інших питань, що випливають з організаційно-управлінської діяльності Південно-Бузького БУВР.

За результатами оцінки корупційних ризиків комісія готує звіт, який містить наступну інформацію: ідентифіковані корупційні ризики та їх чинники (причини, умови), заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків.

6. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

7. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє зі структурними підрозділами південно-Бузького БУВР.

8. Персональний склад комісії затверджує начальник Південно-Бузького БУВР. У складі Комісії обов’язково призначається голова, заступник голови та секретар комісії.

Комісію очолює голова Комісії, який має заступника. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.

9. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови, але не рідше одного разу на квартал. 

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях допоміжного органу забезпечує його секретар.

Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

10. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

Протокол засідання Комісії оформляється протягом двох робочих днів, підписується головою та секретарем Комісії.  Копія протоколу доводиться до відома всіх членів Комісії.

Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                            Начальник Південно-Бузького БУВР

                                                                          _______________ С.М. Письменний 

 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції у Південно-Бузькому басейновому управлінні водних ресурсів на 2018 рік

 

№№

з/п

 

Зміст  заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Постійно

 

Керівники

структурних             підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

 

2.

    

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Протягом року

Керівники

структурних           підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

А. Апостолова

3.

    

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Південно-Бузьке БУВР, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

 року

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності,

відділ експлуатації водогосподарських систем

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

Д.Румик

 

4.

     

Забезпечити звітування на засіданні колегії при Південно-Бузькому БУВР про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами

щокварталу

Відділ економіки

 

Л.Шевельова

 

5.

 

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

      Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах

   

Протягом року

        

Головний юрисконсульт,

Головний ревізор,

керівники підвідомчих організаці

С.Куніна

Н.Рехтета

(узагальнення данних)

   6.

 

      При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

 

Відділ експлуатації водогосподарських систем,

керівники та комітети з конкурсних торгів підвідомчих організацій

 

Д.Румик

С.Куніна

 

7.

    

  З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

Керівники структурних підрозділів Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

8.

 

     

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підприємств та щодекадний з працівниками установ та організацій, які належать до сфери управління Південно-Бузького БУВР

    

Протягом року

   

 

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

      

9.

      З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

  

Протягом  року

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

головний юрисконсульт,

керівники підвідомчих організацій

 

 

Н. Рехтета

С. Куніна

 

10.

  

      Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

   

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

Керівники підвідомчих організацій

 

 Н. Рехтета (узагальнення даних)

  

11.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2018 рік у підвідомчих організаціях Південно-Бузького БУВР

    

Протягом

 року

Головний ревізор

 

Н. Рехтета

12.

 

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії Південно-Бузького БУВР питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

   

Не менше

ніж 1 раз    в півріччя

Головний юрисконсульт

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

  

 

13.

      Продовжити практику звітування на нарадах, колегії при Південно-Бузькому БУВР про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції

Протягом року

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

14.

     

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Південно-Бузького БУВР проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

щоквартально

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

15.

      З метою запобігання виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату Південно-Бузького БУВР, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів та  роботою щодо запобігання службовим злочинам

   

Протягом року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

Н. Рехтета

Л. Шевельова

С. Куніна

 

 

16.

      Забезпечити контроль за своєчасним  оновленням на веб-сайті Південно-Бузького БУВР необхідної інформації, що управління та його підвідомчих організацій

Постійно

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

17.

 Забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції

Постійно

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

18.

       Забезпечити безумовне дотримання працівниками обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

 Протягом

 року

Керівники підвідомчих організацій

    А. Апостолова

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

 

19.

        Проаналізувати стан виконання службовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині своєчасності подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік та подати відповідну інформацію керівництву Південно-Бузькому БУВР

 Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів,

керівники підвідомчих організацій

А. Апостолова

 

С. Куніна 

(узагальнення даних)

 

20.

       

Забезпечити взаємодію із уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Повідомляти керівництво Південно-Бузького БУВР, уповноваженого  у сфері протидії корупції Південно-Бузького БУВР про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

21.

  

         У тематиці навчання для працівників галузі в обов’язковому порядку передбачати вивчення антикорупційного законодавства.

 

Протягом  року

 

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

 А. Апостолова

 

22.

      Систематично інформувати керівництво Південно-Бузького БУВР про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до

5 числа

Керівники підвідомчих організацій

 

Керівники підвідомчих організацій,

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

Інспектор

з питань запобігання та протидії корупції                                        С. Куніна

 

Стан виконання плану заходів та антикорупційних програм

щодо запобігання корупційним і злочиним проявам

у водогосподарських організаціях за І півріччя 2017 року

У відповідності наказу Південно-Бузького БУВР від 17.03.2017 року № 19 у водогосподарських організаціях Південно-Бузького БУВР затверджені плани заходів щодо запобігання та протидії корупції та антикорупційні програми на 2017 рік, відповідно до яких встановлене неухильне забезпечення їх виконання з дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

         Так у поточному році:

§  доводиться до відома посадових осіб та всіх працівників інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§  проводяться для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту;

§  під час прийому на роботу новопризначені працівники попереджуються про спеціальні обмеження та ознайомлюються із антикорупційною програмою та повідомяються про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§  подаються електронні декларації шляхом заповнення на офіційному веб-сайті  НАЗК;

§  забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів та безумовним дотриманням вимог законодавства у сфері здійснення публічних (державних) закупівель;

§  ведеться контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§  забезпечується виконання доручення Південно-Бузького БУВР від 14.08.2017 № 11/1539 в частині здійснення постійного контролю по виконанню заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів як загального так і спеціального фондів державного бюджету, посиливши претензійно-позовну роботу щодо зменшення дебіторської заборгованості, застосовувати штрафні санкції до порушників договірних зобов’язань  та недопущення зростання заборгованості у майбутньому.

§  співробітництво з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах.

   

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                            Начальник Південно-Бузького БУВР

                                                                                                     17.03.2017 С.М. Письменний 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції у Південно-Бузькому басейновому управлінні водних ресурсів на 2017 рік

 

№№

з/п

 

Зміст  заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Постійно

 

Керівники

структурних             підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

 

2.

    

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Протягом року

Керівники

структурних           підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій 

 

С. Письменний

С. Куніна

А. Апостолова

3.

    

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Південно-Бузьке БУВР, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

 року

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності,

відділ експлуатації водогосподарських систем

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

Д.Румик

 

4.

     

Забезпечити звітування на засіданні колегії при Південно-Бузькому БУВР про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами

щокварталу

Відділ економіки

 

Л.Шевельова

 

5.

 

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

      Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах

   

Протягом року

        

Головний юрисконсульт,

Головний ревізор,

керівники підвідомчих організаці

С.Куніна

Н.Рехтета

(узагальнення данних)

   6.

 

      При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

 

Відділ експлуатації водогосподарських систем,

керівники та комітети з конкурсних торгів підвідомчих організацій

  

Д.Румик

С.Куніна

 

7.

    

  З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

Керівники структурних підрозділів Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

8.

 

     

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підприємств та щодекадний з працівниками установ та організацій, які належать до сфери управління Південно-Бузького БУВР

    

Протягом року

   

 

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

      

9.

      З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

  

Протягом  року

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

головний юрисконсульт,

керівники підвідомчих організацій

 

 

Н. Рехтета

С. Куніна

 

10.

  

      Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

   

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

Керівники підвідомчих організацій

  

 Н. Рехтета (узагальнення даних)

  

11.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2017 рік у підвідомчих організаціях Південно-Бузького БУВР

    

Протягом

 року

Головний ревізор

 

Н. Рехтета

12.

 

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії Південно-Бузького БУВР питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

   

Не менше

ніж 1 раз    в півріччя

Головний юрисконсульт

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

  

 

13.

      Продовжити практику звітування на нарадах, колегії при Південно-Бузькому БУВР про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції

Протягом року

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

14.

     

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Південно-Бузького БУВР проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

щоквартально

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

         

О. Дзина

 

15.

      З метою запобігання виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату Південно-Бузького БУВР, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів та  роботою щодо запобігання службовим злочинам

   

Протягом року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

Н. Рехтета

Л. Шевельова

С. Куніна

 

 

16.

      Забезпечити контроль за своєчасним  оновленням на веб-сайті Південно-Бузького БУВР необхідної інформації, що управління та його підвідомчих організацій

Постійно

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

17.

 Забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції

Постійно

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

18.

       Забезпечити безумовне дотримання працівниками обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

 Протягом

 року

Керівники підвідомчих організацій

    А. Апостолова

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

 

19.

        Проаналізувати стан виконання службовимиособами вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині своєчасності подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік та подати відповідну інформацію керівництву Південно-Бузькому БУВР

 Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів,

 керівники підвідомчих організацій

А. Апостолова

 

С. Куніна 

(узагальнення даних)

 

20.

       

Забезпечити взаємодію із уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Повідомляти керівництво Південно-Бузького БУВР, уповноваженого  у сфері протидії корупції Південно-Бузького БУВР про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

  

С. Куніна

21.

  

         У тематиці навчання для працівників галузі в обов’язковому порядку передбачати вивчення антикорупційного законодавства.

 

Протягом  року

 

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

 А. Апостолова

 

22.

      Систематично інформувати керівництво Південно-Бузького БУВР про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до

5 числа

Керівники підвідомчих організацій

 

Керівники підвідомчих організацій,

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

Головний юрисконсульт С. Куніна

 

 

Антикорупційна програма Миколаївського обласного управління водних ресурсів

Обговорено                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО       

зборами трудового колективу                                            наказ Миколаївського облводресурсів

протокол від «19» жовтня 2015 № 1                                 № 53 від 23.10.2015 року

 

Антикорупційна програма

Миколаївського обласного управління водних ресурсів

  Миколаїв 2015

 1. Загальні положення, сфера застосування антикорупційної програми та коло осіб, на які поширюються її положення.
 2. Ця Антикорупційна програма (далі - програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Миколаївського обласного управління водних ресурсів (далі – облводресурсів)
 3. Метою Антикорупційної програми є впровадження дієвих  механізмів  профілактики  корупційних правопорушень  в облводресурсів, усунення  корупційних  передумов  ведення господарської  діяльності,   формування негативного ставлення до проявів корупції.
 4. Антикорупційна програма розроблена на підставі Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ, Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.102014 р. № 1698 – VІІ, Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки від 14.10.2014 р. № 1699 – VІІ.

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за І півріччя 2015року

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів надає інформацію щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

На виконання планів заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам облводресурсів та його підвідомчими організаціями за І півріччя 2015 року забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. У І півріччі 2015 році передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених у попередні роки.

Сторінки