You are here

Наказ Держводагентства від 10.11.2011 № 229 Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Держводагентстві України (зі змінами, внесеними наказом Держводагентства від 18.02.2015 № 18)

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 

 

НАКАЗ
 
м. Київ
10.11.2011                                                                                                          № 229
 
Про затвердження переліку відомостей,
що становлять службову інформацію в
Держводагентстві України
 
На виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів Україні від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та від 27.11.98 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Держводагентстві України, який додається.
2. Відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ (Ковтуненко) забезпечити доведення цього наказу до відома водогосподарських організацій та його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держводагентства України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по водному господарству від 07.11.2008 № 243 «Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави».
4. Експертній комісії Держводагентства України зі службової інформації (Федоренко) у місячний строк забезпечити підготовку порядку обліку, зберігання, використання та знищення документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, у Державному агентстві водних ресурсів України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства М.Яцюка.
 
Голова Агентства                                                                     В.Сташук
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства України
10.11.2011 № 229 (зі змінами, внесеними
наказом Держводагентства від 18.02.2015 № 18)
 
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в
Держводагентстві України
 
1. Відомості, що містять інформацію, яка не становить державної таємниці, але розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, здоров’ю населення, репутації або правам інших осіб, призвести до заворушень чи злочинів, розголошення інформації, одержаної конфіденційно.
2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Держводагентства щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виконання робіт в особливий період.
3. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
4. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованій системі.
5. Відомості про заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Держводагентства щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
6. Відомості за окремими показниками щодо організації оповіщення, управління і зв’язку, порядку переведення Держводагентства на режим роботи в умовах особливого періоду.
7. Відомості за окремими показниками щодо характеристики запасних пунктів управління центрального апарату, про їх дислокацію, систему охорони та захисту.
8. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Держводагентства.
9. Відомості за окремими показниками щодо потреб в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку.
10. Відомості за окремими показниками щодо організації оформлення, переоформлення або скасування допусків, дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею тощо.
11. Відомості щодо перевірок наявності та стану документів і справ таємного діловодства.
12. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за підприємствами, установами, організаціями при наявності менше 500 заброньованих.
13. Відомості, яким надано гриф “Для службового користування” органами державної влади, які надійшли до Держводагентства, та відповіді на них (у разі потреби).
14. Відомості з особових справ працівників апарату Держводагентства України та керівників водогосподарських підприємств, установ та організацій.
15. Відомості щодо персональних даних працівників, які обробляються в процесі нарахування заробітної плати та подання звітності до Державної податкової інспекції та Пенсійного фонду України (ідентифікаційні та паспортні дані, особисті відомості, реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо).
16. Інформація щодо обсягів виділених коштів державного бюджету на поточний рік у розрізі об’єктів будівництва у період до проведення процедур закупівлі робіт, що міститься у плані заходів із захисту територій від шкідливої дії вод (бюджетна програма КПКВ 2407070 “Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь”).
17. Інформація щодо обсягів виділених коштів державного бюджету на поточний рік у розрізі об’єктів будівництва у період до проведення процедур закупівлі робіт, що міститься у плані виконання робіт по об’єктах водопостачання, які споруджуються за рахунок державних капітальних вкладень (бюджетна програма КПКВ 2407080 “Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області”).
18. Інформація щодо обсягів виділених коштів державного бюджету на поточний рік у розрізі об’єктів будівництва у період до проведення процедур закупівлі робіт, що міститься у плані виконання робіт по об’єктах водопостачання, які споруджуються за рахунок державних капітальних вкладень (бюджетна програма КПКВ 2407090 “Першочергове забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням”).
19. Відомості щодо потенційно небезпечних об’єктів, що знаходяться на балансі водогосподарських організацій Держводагентства.
20. Відомості про державне майно, занесене до Єдиного реєстру об’єктів державної власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» та інших нормативних документів Фонду державного майна України, крім випадків, передбачених законодавством.
 
                          Голова експертної комісії
                          зі службової інформації                                                                Л.Федоренко