You are here

План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Південно-Бузькому басейновому управлінні водних ресурсів на 2018 рік

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                            Начальник Південно-Бузького БУВР

                                                                           _______________ С.М. Письменний 

 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції у Південно-Бузькому басейновому управлінні водних ресурсів на 2018 рік

 

№№

з/п

 

Зміст  заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Постійно

 

Керівники

структурних             підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

 

2.

    

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Протягом року

Керівники

структурних           підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

А. Апостолова

3.

    

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Південно-Бузьке БУВР, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

 року

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності,

відділ експлуатації водогосподарських систем

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

Д.Румик

 

4.

     

Забезпечити звітування на засіданні колегії при Південно-Бузькому БУВР про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами

щокварталу

Відділ економіки

 

Л.Шевельова

 

5.

 

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

      Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах

   

Протягом року

        

Головний юрисконсульт,

Головний ревізор,

керівники підвідомчих організаці

С.Куніна

Н.Рехтета

(узагальнення данних)

   6.

 

      При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

 

Відділ експлуатації водогосподарських систем,

керівники та комітети з конкурсних торгів підвідомчих організацій

 

Д.Румик

С.Куніна

 

7.

    

  З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

Керівники структурних підрозділів Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

8.

 

     

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підприємств та щодекадний з працівниками установ та організацій, які належать до сфери управління Південно-Бузького БУВР

    

Протягом року

   

 

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності

 

Л. Шевельова

Н. Рехтета

      

9.

      З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

  

Протягом  року

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

головний юрисконсульт,

керівники підвідомчих організацій

 

 

Н. Рехтета

С. Куніна

 

10.

  

      Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

   

Постійно

 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності,

Керівники підвідомчих організацій

 

 Н. Рехтета (узагальнення даних)

  

11.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2018 рік у підвідомчих організаціях Південно-Бузького БУВР

    

Протягом

 року

Головний ревізор

 

Н. Рехтета

12.

 

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії Південно-Бузького БУВР питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

   

Не менше

ніж 1 раз    в півріччя

Головний юрисконсульт

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

  

 

13.

      Продовжити практику звітування на нарадах, колегії при Південно-Бузькому БУВР про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції

Протягом року

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Письменний

С. Куніна

14.

     

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Південно-Бузького БУВР проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

щоквартально

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

15.

      З метою запобігання виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату Південно-Бузького БУВР, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів та  роботою щодо запобігання службовим злочинам

   

Протягом року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

Н. Рехтета

Л. Шевельова

С. Куніна

 

 

16.

      Забезпечити контроль за своєчасним  оновленням на веб-сайті Південно-Бузького БУВР необхідної інформації, що управління та його підвідомчих організацій

Постійно

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю пресою

 

О. Дзина

 

17.

 Забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції

Постійно

Керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

18.

       Забезпечити безумовне дотримання працівниками обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

 Протягом

 року

Керівники підвідомчих організацій

    А. Апостолова

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

 

19.

        Проаналізувати стан виконання службовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині своєчасності подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік та подати відповідну інформацію керівництву Південно-Бузькому БУВР

 Квітень

Провідний інженер з підготовки кадрів,

керівники підвідомчих організацій

А. Апостолова

 

С. Куніна 

(узагальнення даних)

 

20.

       

Забезпечити взаємодію із уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Повідомляти керівництво Південно-Бузького БУВР, уповноваженого  у сфері протидії корупції Південно-Бузького БУВР про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

 

Керівники структурних підрозділів апарату Південно-Бузького БУВР,

керівники підвідомчих організацій

 

С. Куніна

21.

  

         У тематиці навчання для працівників галузі в обов’язковому порядку передбачати вивчення антикорупційного законодавства.

 

Протягом  року

 

Провідний інженер з підготовки кадрів

 

 А. Апостолова

 

22.

      Систематично інформувати керівництво Південно-Бузького БУВР про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до

5 числа

Керівники підвідомчих організацій

 

Керівники підвідомчих організацій,

 

С. Куніна

(узагальнення даних)

 

 

Інспектор

з питань запобігання та протидії корупції                                        С. Куніна