You are here

Звіт про проведену роботу щодо запобігання корупції у І півріччі 2018 року

На виконання антикорупційних програм та Планів заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік у водогосподарських організаціях Південно-Бузького БУВР забезпечуються виконання заходів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції:

§впроваджуються механізми попередження корупції відповідно до антикорупційної програми та плану заходів;

§до відома посадових осіб та всіх працівників доводиться інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§періодично проводиться для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій;

§під час прийому на роботу всі новопризначені працівники попереджуються про спеціальні обмеження та ознайомлюються із антикорупційною програмою;

§працівники водогосподарських організацій повідомляються про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§здійснюється внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб;

§ведеться посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи водогосподарських організацій;

§здійснюється аналіз організаційно-розпорядчих документів, що видаються водогосподарськими організаціями, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

§ з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм;

§з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель;

§з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснюється контроль за станом використання майна  працівниками апарату Південно-Бузького БУВР та водогосподарських організацій;

§ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг;

§ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

§відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечувався вчасний розгляд звернень та запитів;

§ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна;

§проводяться перевірки на наявність подачі посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування;

§у разі виникнення конфлікту інтересів чи проведення перевірок контролюючими органами посадові особи водогосподарських організацій  повідомляють керівництво та інспектора з питань запобігання та протидії корупції Південно-Бузького БУВР;

§на веб-сайті Південно-Бузького БУВР висвітлюється інформація з відповідним планом заходів щодо запобігання корупції;

§кожного кварталу поточного року проводиться аналіз результатів роботи з протидії корупції;

§комісією з оцінки корупційних ризиків проводиться організаційна робота, оцінка корупційних ризиків  та вживаються відповідні заходи щодо усунення корупційних ризиків;

§перевірки у сфері службової діяльності посадових осіб з дотримання антикорупційного законодавства у червні місяці поточного року не проводилися;

§26 червня 2018 року серед керівників підвідомчих організацій та уповноважених осіб з питань запобігання корупції відбулося економічне навчання, на якому уповноваженою особою з питань запобігання корупції Південно-Бузького БУВР С. Куніною, була представлена презентація на тему «Дотримання суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», вимог і обмежень антикорупційного законодавства;

§керівники, заступники керівників Південно-Бузького БУВР та підвідомчих йому організацій попередженні про ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України;

§щомісячно надається інформація до Держводагентства щодо результатів роботи у сфері протидії корупції за відповідною формою.