You are here

Звіт про проведену роботу у РОВР у Миколаївській області щодо запобігання корупції у 2019 році

 На виконання антикорупційних програм та Планів заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2019 рік у водогосподарських організаціях РОВР у Миколаївській області протягом 2019 року забезпечувалося виконання заходів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції:

§впроваджувался механізми попередження корупції відповідно до антикорупційної програми на 2019-2020 роки та плану заходів на 2019 рік;

§до відома посадових осіб та всіх працівників доводилася інформація про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України;

§періодично проводилися для працівників водогосподарських організацій навчальні заходи, наради, предметом яких було роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції; роз’яснення процедури   інформування     співробітниками    керівництва   водогосподарських організацій про  виникнення    конфлікту  інтересів, порядку  врегулювання     виявленого конфлікту та процедури   захисту   співробітників,   які  повідомлятимуть   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  управлінь,  від формальних  та  неформальних санкцій;

§під час прийому на роботу всі новопризначені працівники попереджувалися про спеціальні обмеження та ознайомлені із антикорупційною програмою;

§працівники водогосподарських організацій повідомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

§здійснювався внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб;

§вівся посилений контроль за відкритістю та прозорістю роботи водогосподарських організацій;

§здійснювався аналіз організаційно-розпорядчих документів, що видаються водогосподарськими організаціями, з метою виявлення причин, що призводять чи могли призвести до вчинення корупційних правопорушень;

§ з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм;

§з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів велося безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель;

§з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювався контроль за станом використання майна  працівниками апарату РОВР у Миколаївській області та водогосподарських організацій;

§здійснювався дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат;

§по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснювалися заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг;

§здійснювався контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримувалися вимоги постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

§відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечувався вчасний розгляд звернень та запитів;

§велася співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також проводилася співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна;

§проводилися перевірки на наявність подачі посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування;

§кожного кварталу поточного року проводився аналіз результатів роботи з протидії корупції;

§комісією з оцінки корупційних ризиків проводилася організаційна робота, оцінка корупційних ризиків  та вживалися відповідні заходи щодо усунення корупційних ризиків;

§перевірок у сфері службової діяльності посадових осіб з дотримання антикорупційного законодавства у 2019 році не проводилися;

§керівники, заступники керівників РОВР у Миколаївській області та підвідомчих йому організацій попередженні про ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України;

  • у грудні 2019 року проведена робота з інформування працівників структурних підрозділів водогосподарських організацій (суб’єктів декларування) щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування 2020;

§щомісячно надається інформація до Держводагентства щодо результатів роботи у сфері протидії корупції за відповідною формою.

§фактів вчинення корупційних правопорушень у водогосподарських організаціях РОВР у Миколаївській області за 2019 рік не виявлено.

§звернення з питань порушення антикорупційного законодавства відсутні.

 

   Світлана Куніна 37 91 54