You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за січень 2021 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 12,89 до 15,24 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у січні 2021 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

У всіх створах області збільшився вміст розчиненого кисню. Зменшилися концентрації амонію сольового та фосфатів. У створі р. Південний Буг, 237 км, питний в/з смт. Побузьке, спостерігається перевищення ГДК за БСК5  – 3,54 мгО2/дм3. Також у створі р. Південний Буг, 97 км, питний водозабір м.Вознесенськ є перевищення ГДК для заліза загального –  0,356 мг/дм3. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місяця та коливаються в меншу або більшу сторони.

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у всіх досліджених створах відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у   січні 2021 року.

Інформація про стан води у басейні Південного Бугу