You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за квітень 2021 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 10,20 до 15,18 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у квітні 2021 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

Вміст розчиненого кисню та концентрація фосфатів у воді створів зменшилися. Майже у всіх створах дещо зросли кольоровість та БСК. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місяця та коливаються в меншу або більшу сторони.

Є перевищення ГДК за БСК5 у створі р. Південний Буг, 237 км, питний водозабір смт. Побузьке – 4,33 мгО2/дм3;  р. Південний Буг ,153 км, с. Олексіївка, питний водозабір м. Южноукраїнськ – 3,54 мгО2/дм3; р.Інгул,163км, Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг) – 3,68 мгО2/дм3.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показники якості майже не відрізняються.

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у всіх досліджених створах відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра та за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у квітні 2021 року.