You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за серпень 2021 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 5,37 до 14,44 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у серпні 2021 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

В усіх створах зросли концентрації заліза загального, марганцю і  фосфатів. У створах на р. Інгул також дещо зросли концентрації амонію сольового та зменшилась кількість розчиненого кисню. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місяця та коливаються в меншу або більшу сторони.

Є перевищення у створі р.Інгул, 163км, Софіївське водосховище (питний водозабір м. Новий Буг) за БСК5 – 4,29 мгО2/дм3, ХСК – 50,54 мгО2/дм3 та фосфатами – 2,404 мг/дм3. У створі р.Інгул, 103км, с. Одрадне (питний водозабір м. Баштанка) є перевищення ГДК марганцю – 0,130 мг/дм3 .

Порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли концентрації фосфатів та марганцю.

За значеннями гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у досліджених створах р. Південний Буг відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра і за ступенем чистоти – досить чиста. Вода у двох створах на р. Інгул належить до ІІІ-ого класу, IV-ої категорії  та є за станом  добра і за ступенем чистоти – помірно забруднена.  Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у серпні 2021 року.