You are here

Загальна характеристика якісного стану вод в басейні річки Південний Буг за вересень 2021 року

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу

В цілому значення показників якості в басейні р. Південний Буг у Миколаївській області майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного і гідрохімічного режиму.

Вміст розчиненого кисню у водних об’єктах басейну коливається в межах норми ­– від 6,32 до 10,56 мгО2/дм3. Значення більшості гідрохімічних показників якості води в басейні Південного Бугу у Миколаївській області у вересні 2021 року  знаходяться в межах  нормативів ЕБВО від 30.07.2012 року.

Характеристика стану якості поверхневих вод у питних водозаборах Миколаївської області

В усіх створах зросло БСК, концентрації розчиненого кисню так кольоровість. Майже в усіх створах зменшилось ХСК, концентрації фосфатів та амонію сольового. Всі інші показники залишаються на рівні минулого місяця та коливаються в меншу або більшу сторони.

Є перевищення ГДК за БСК5 у створі р.Інгул, 163км, Софіївське водосховище (питний водозабір м. Новий Буг) – 3,64 мгО2/дм3.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року значення показників якості майже незмінні.

За значеннями  гідрохімічних показників  інтегральної оцінки якості  вода у досліджених створах р. Південний Буг та р. Інгул відповідає ІІ-ому класу, ІІІ-ій категорії  та характеризується за станом  як добра і за ступенем чистоти – досить чиста. Нижче у таблиці 1 наведена більш детальна інформація  щодо якості поверхневої води у створах  басейну р. Південний Буг,  за спостереженнями  у вересні 2021 року.