You are here

План заходів Миколаївського облводресурсів на 2015 рік

                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                  Наказ облводресурсів

                                                                                                                                                  від 18.03.2015  №  21

             План заходів

Миколаївського облводресурсів на 2015 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання

  та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 року № 1240 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 року № 19)

№№

з/п

 

Зміст заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

Відповідно до положень Національної  антикорупційної

Стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні

Постійно

 

Керівники структурних             підрозділів апарату облводресурсів,

керівники УВГ, МУВГ, СГГМП, НДГВ  (далі- організацій)

 

М. Баранов

Л. Шевельова

М. Павлова

С. Куніна

 

2.

      Забезпечити безумовне дотримання вимог Законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про запобігання корупції», реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду

Протягом року

 

Керівники структурних             підрозділів апарату облводресурсів,

Керівники організацій

 

М. Баранов

Л. Шевельова

М. Павлова

А. Апостолова

С. Куніна

 

3.

      Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетної програми, відповідальним виконавцем яких є Миколаївське облводресурсів, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом року

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності облводресурсів,

керівники організацій

 

М. Баранов

І. Лоць

Л. Шевельова

М. Павлова

 

4.

       Продовжити практику звітування на колегіях при облводресурсах про використання бюджетних коштів за бюджетною програмою, відповідальним виконавцем яких є Миколаївське облводресурсів

щоквартально

Відділ економіки

Л. Шевельова

 

5.

       Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна.

       Керівникам організацій  забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

      Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурснихзасадах.

 

Протягом року

Відділ економіки,

відділ бухгалтерського обліку і звітності облводресурсів,

юридична служба,

керівники організацій

 

Л. Шевельова

М. Павлова

С. Куніна

 

6.

     При здійснені державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів.     

    Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.

 

Постійно

 

Відділ економіки,

  юридична служба,

  Голова комітету з   

  конкурсних торгів,   

 керівники організацій

                         

Л.Шевельова

Д. Румик

С. Куніна

 

 

 

7.

       З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та підвідомчих організацій

Постійно

Керівники структурних підрозділів апарату облводресурсів,

керівники організацій

 

Керівники  структурних підрозділів апарату облводресурсів,

керівники організацій

 

8.

      З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками та щодекадний з працівниками організацій.

Протягом

року

Відділ економіки,

Відділ бухгалтерського обліку і звітності облводресурсів, керівники організацій 

 

Л. Шевельова

М. Павлова

 

9.

      З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом

року

Відділ бухгалтерського обліку і звітності облводресурсів,

юридична служба,

керівники організацій 

 

М. Павлова

С. Куніна

 

10.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014  № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

 

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку і звітності облводресурсів, керівники організацій 

 

М. Павлова

11.

     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2015 рік  в підвідомчих організацій облводресурсів

Протягом року

Головний ревізор

Н. Рехтета

12.

     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії (виробничих нарадах) питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

 

Не менше

ніж 1 раз    в півріччя

Юридична служба,

керівники організацій

С. Куніна

13.

      Продовжити практику звітування на колегії (виробничих нарадах) при облводресурсах про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції

ІV квартал

  Юридична служба,

  керівники організацій

С. Куніна

14.

      З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та обєднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність облводресурсів проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

квітень

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

О. Дзина

15.

        З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

Протягом

року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

О. Дзина

16.

       Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення на веб-сайті облводресурсів необхідної інформації щодо адміністративних послуг, які надаються, та порядку їх отримання

Постійно

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

О. Дзина

 

17.

      Проаналізувати стан виконання посадовими особами вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 «Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім'ї за 2014 рік та подати відповідну інформації облводресурсам.

Квітень

 Провідний інженер по підготовці кадрів,

Інспектор з питань запобігання  та протидії корупції,

керівники організацій

А.Апостолова

С. Куніна

18

Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

 

Постійно

Юридична служба,

  керівники організацій

 

І. Лоць

С. Куніна

19

Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

Щоквартально до

5 числа

Юридична служба,

керівники організацій

 

 

С. Куніна

 

 

 

 

 Відділ економіки облводресурсів                                                 Л. Шевельова                                        

Провідний інженер по підготовці кадрів                                     А. Апостолова