You are here

Запобігання корупції

 Звіт Уповноваженого Офісу по корупції за 2023 рік

 

 

 

 

Інформація про розпорядок роботи уповноваженого з антикорупційної дільності в РОВР у Миколаївській області та канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов`язаними з корупцією правопорушень

Графік роботи

 

Антикорупційні застереження / попередження

Потрібно знати

 

 

 

 

 

Антикорупційна програма

Регіонального офісу водних ресурсів

у Миколаївській області додаток до наказу від 01.03.2023 року № 42

Додаток до наказу від 01.03.2012 № 42

План скан

 

Наказ РОВР у Миколаївській області Про проведення оцінювання корупційних ризиків

Детально 2

 

 

 

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції

у Регіональному офісі водних ресурсів у Миколаївській області

на 2022 рік

Детально

Звіт

про проведену роботу щодо запобігання корупції у 2021 році

Детально

 

 

 

 

 

 

План заходів Миколаївського облводресурсів на 2015 рік

                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Наказ облводресурсів

                                                                                                                від 18.03.2015  №  21

             План заходів

Миколаївського облводресурсів на 2015 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання

  та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 року № 1240 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 року № 19)

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції у 2014 році

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів надає інформацію щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

На виконання планів заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам облводресурсів та його підвідомчими організаціями у 2014 році забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. За 2014 рік передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених у попередні роки.

Стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за І півріччя 2014

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів та його підвідомчими організаціями розроблені відповідні плани заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам.

Крім того, з метою забезпечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої указом Президента України від 23.04.2013 р. № 229/2013  та відповідно до Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 10.06.2013 р. № 171-р та наказу Миколаївського облводресурсів від 09.04.2014 № 24 здійснюються заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб.

На виконання плану заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

Щодо виконання Плану заходів забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання протидії корупції у 2013 році

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та систематизації роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам, в Миколаївському облводресурсів та його підвідомчих організаціях у 2013 році забезпечується виконання плану заходів.

            Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за 2013 управліннями проведено 28 процедур, з яких 31 укладено договорів.

Для ефективного забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів до державного бюджету проводиться оренда державного майна та укладено 7 договорів оренди (ЖУВГ – 3, СУВГ – 1, ММУВГ – 3).

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюються заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників господарських договорів.

Забезпечується періодичний розгляд на навчаннях та нарадах антикорупційного законодавства. Так юридичними службами  проведено 12 навчань. 

Забеспечується виконання планів проведення внутрішнього аудиту. Так у 2013 році провелося  3 аудиторські перевірки (ЖУВГ, СУВГ, ССГМП).

Щодо виконання Плану заходів забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання протидії корупції у І півріччі 2013 року

                З метою систематизації у 2013 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забеспечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною программою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 18.03.2013 р. № 40 Миколаївським облводресурсів та підвідомчих організацій затверджені заходи на 2013 рік щодо запобігання корупційним і злочинним проявам (наказ облводресурсів  від 01.04.2013 р. № 24).

               Крім того, з метою забеспечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої указом Президента України від 23.04.2013 р. № 229/2013 Миколаївським облводресурсів затверджені заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави. (наказ № 45 від 19.06.2013 р.).

               Для забеспечення зменшення рівня корупції відповідними наказами в облводресурсах та його підвідомчих організаціях створені відповідні комісії з оцінки вартості дарунків, використання їх та місця та строку зберігання та затверджено положення з призначення матеріально відповідальних осіб.

На виконання плану заходів забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечується дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за І півріччя 2013 року управліннями проведено 15 процедур, з яких 20 укладено договорів.

Запобігання корупції

  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади запобігання і протидії корупції

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404)

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2012 від 13.03.2012}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2012 від 13.03.2012}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 4496-VI від 13.03.2012}

Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Сторінки