You are here

Про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції за І півріччя 2015року

З метою забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Держаною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 та відповідно до наказу Держводагентства України від 01.03.2014 р. № 42 Миколаївське облводресурсів надає інформацію щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

На виконання планів заходів щодо запобіганню корупційним і злочинним проявам облводресурсів та його підвідомчими організаціями за І півріччя 2015 року забезпечувалося безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам, а також зменшення рівня корупції.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечувався дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм.

Для ефективного забезпечення та раціонального використання державного майна із спрямуванням частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету проводиться оренда державного майна виключно з дотримання вимог чинного законодавства. У І півріччі 2015 році передача в оренду державного майна не здійснювалася, однак діють 5 договорів оренди, укладених у попередні роки.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів   ведеться безумовне дотримання вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Так за І півріччя 2015 року управліннями проведено 22 закупівель та укладено 27 договорів.

З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснюється контроль за станом використання майна  працівниками апарату та водогосподарських організацій.

Для забезпечення зменшення рівня корупції відповідними наказами в облводресурсів та його підвідомчих організаціях створені відповідні комісії з оцінки вартості дарунків, використання їх та місця та строку зберігання та затверджено положення з призначення матеріально відповідальних осіб.

Ведеться дієвий контроль щодо недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат.

По недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості  здійснювалися заходи шляхом проведення судово-претензійної роботи із застосуванням санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Так за І півріччя 2015 року направлено 5 претензій.

Забезпечуються заходи, спрямовані на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості. У І півріччі 2015 року до суду не подавались позови щодо стягнення дебіторської заборгованості.

Ведеться контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів управління дотримуються вимог постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

За І півріччя 2015 року відповідно  до плану діяльності з внутрішнього аудиту Держводагентства України проводився аудит ефективності Березнегуватського УВГ, Миколаївського МУВГ на тему «Аудит ефективності формування та використання коштів спеціального фонду».

З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушень, пов'язаними із корупцією забезпечується відкритість та прозорість у фінансовій діяльності шляхом висвітлювання роботи щодо запобігання службовим злочинам через запроваджену на веб-сайті рубрику «Запобігання проявам корупції».

Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечується вчасний розгляд звернень та запитів. Так за 2015 рік надійшло 1 запитів, на які вчасно надавалася відповідь.

Ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам шляхом участі у семінарах. А також ведеться співпраця з правоохоронними органами з питань крадіжок та ефективного збереження державного майна. Так у І півріччі 2015 року виявлено 3 фактів крадіжок, по яким ведуться слідчі дії.

26.03.2015 р. на колегії Миколаївського облводресурсів  розглянуто питання дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами. Крім того, серед працівників ведеться роз'яснювальна робота про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами, у тому числі питання реалізації державної антикорупційної політики, внесення змін до законодавчих актів.

Станом на 1 квітня 2015 року своєчасно суб’єктами декларування подано декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, копії яких направлено до органів, що здійснює податкову політику за місцем реєстрації декларантів.

Крім того, за ІІ квартал поточного року в підвідомчих організаціях облводресурсів відповідними правоохоронними органами не проводилися перевірки щодо додержання та виконання вимог антикорупційного законодавства.

 Протягом ІІ кварталу поточного року облводресурсів систематично до Держводагентства України за відповідною формою подається інформація щодо стану перевірок у сфері протидії корупції.

Рехтета

37-91-54