You are here

«Довкілля 2010»

Submitted by elena on Срд, 11/03/2010 - 07:50

Міжнародний екологічний форум «Довкілля 2010»

26-28 жовтня 2010 року у Міжнародному виставковому центрі м. Київ пройшов Міжнародний екологічний форум «Довкілля 2010».

 

Проект було започатковано у травні 2003 року, коли Україна приймала 5-ту Всеєвропейську конференцію міністрів охорони навколишнього середовища “Довкілля для Європи”, під час якої одним із паралельних заходів була Перша міжнародна виставка «Довкілля – 2003». У травні 2004 року у Міжнародному виставковому центрі відбулася Друга міжнародна виставка «Довкілля – 2004», в рамках якої також проходила Всеукраїнська екологічна конференція. Обидва заходи користувались успіхом як у спеціалістів, так і у пересічних громадян.

Основною ідеєю та принципами Форуму є три складові частини: політична, наукова та ділова. Ділова частина супроводжується проведенням ІІІ Міжнародної виставки «Довкілля 2010».

Політична складова дала можливість учасникам Форуму більш детально ознайомитися з поглядами керівництва держави на екологічну ситуацію в Україні, виходячи з того, що 2013 рік Президент України, Віктор Федорович Янукович, оголосив роком екології та спорту.

Наукова та ділова складові дозволили протягом часу, відведеного для різноманітних заходів, включаючи Всеукраїнську екологічну конференцію, Міжнародну науково-практичну конференцію, V Форум громадських екологічних організацій України та VI Бізнес-форум, учасникам щиро та відверто, на наукових та ділових засадах обговорити сьогоденні екологічні проблеми. Також, вони мали змогу висловити різноманітні точки зору щодо стану та шляхів розвитку, поліпшення та підтримання належного стану екології як в Україні, так і в світі.

Учасники виставки мали змогу продемонструвати можливості своїх підприємств, компаній та організацій у сфері охорони довкілля, збереження природних ресурсів, обмінятися досвідом створення альтернативних видів палива та економії енергетичних ресурсів, тощо.

Форум має на меті висвітлення проблем та здобутків України в галузі охорони навколишнього природного середовища, розширення співпраці в цьому напрямку зі своїми найближчими сусідами, а також європейським та світовим співтовариством, продовження формування та підтримання здобутків держави в царині охорони природи, співпраці з прикордонними країнами з питань охорони та моніторингу спільного водного і повітряного простору, подання об’єктивної інформації щодо стану екології в Україні та дотримання нею міжнародних домовленостей та протоколів, сприяння активній співпраці зі світовими та регіональними міжнародними організаціями з природоохоронних питань, обміну досвідом у галузі енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива, пропаганду екологічного туризму.

В рамках проведення Форуму, також, було приділено увагу такому важливому інструменту інформування та екологічного виховання суспільства, як екологічна та природоохоронна освіта.

Від Миколаївського облводгоспу був запрошений заступник начальника по водним ресурсам Баранов М.О., який прийняв участь в секції 2 «Інтегроване управління водними ресурсами в контексті Водної директиви ЄС».

Також від Миколаївської області прийняли участь Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Миколаївській області та ТОВ СП «НІБУЛОН», які наочно (у вигляді стендів) представили свою діяльність в області та в Україні в цілому.

 

                                                                           Провідний інженер

                                                                           відділу водних ресурсів

                                                                           Брагін А.В.