You are here

18 вересня - Всесвітній день моніторингу якості води!

Submitted by elena on Птн, 09/17/2021 - 13:21

З перших кроків людина не могла обійтись без води. Вода – необхідна умова життя. На всіх етапах свого розвитку людство пізнавало суть однієї з найнезвичайніших речовин на світі – води – і усвідомлювало головну істину: вода є всюди і без неї не може обійтися ніщо живе.

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Миколаївській області здійснює моніторинг масивів поверхневих вод, які використовуються для питних і господарсько-побутових потреб населення. Контрольні створи розташовані у на річках  Синюха, Південний Буг та Інгул, що є найбільшими в області.

Щомісяця хіміки лабораторії відбирають проби та досліджують гідрофізичні та гідрохімічні показники, серед яких прозорість, іони амонію, нітритів, нітратів, фосфатів, розчинений кисень, біохімічна, хімічна та  перманганатна окислюваність, а також компоненти сольового складу.

За багаторічними спостереженнями води р. Інгул є в 1,5-2 рази більш мінералізованими, ніж р. Південний Буг та Синюхи. В цілому вода басейну Південного Бугу за визначеними показниками є доброї або задовільної якості, залежно від сезону. Результати аналізу регулярно розміщуються на сайті Моніторингу та екологічної  оцінки якості води, а також у файлах моніторингу за посиланнями.

Крім цього, лабораторія співпрацює зі Снігурівською гідрогеолого-меліоративною дільницею та виконує аналіз хімічного складу зрошувальної води і ґрунту. Це актуально в умовах клімату південного регіону для попередження процесів засолення і порушення біологічного режиму ґрунтів.

Також на договірній основі наші кваліфіковані спеціалісти виконують інструментально-лабораторний аналіз різних типів вод для фізичних та юридичних осіб. Періодично лабораторія навчає своїх фахівців та підтримує належну якість виконання хімічного аналізу через визнання технічної компетентності. Багато промислових підприємств Миколаївської області та всього південного регіону довіряють виконання аналізу періодичних, контрольних та арбітражних проб лабораторії РОВР.