You are here

Водні ресурси

Уривок з книги про річки Побужжя "Буг, який став Богом"

 

Буг, який став Богом

Минали століття. Тривожна й бурхлива доба великого зрушення народів на початку нової ери залишила сліди перебування у Нижньому Побужжі гунів і готів, антів і аланів, булгар і обрів та багатьох інших народів. Про греків давно забули, про Геродота не чули, назви Гіпаніс не пам’ятали.

Готський історик Йордан у VI ст. називав річку Буг Багасолою, а у наступному столітті Ізограф Равенський із Баварії - Вагасолою. За часів Святослава Войовника для візантійців вона - Куву, а для слов’ян - Бокг. У літописах слов’янської доби Південний Буг згадували теж, часто йменували БОГ. Наприклад, у 1377 р.: «...йде борзе по ми и сгони их (берендеїв іторків) зарекою Бог». У 1425 р.: «Михалка и Всеволод идеша вборзе по Половецах и згониша их за реку Бог». Інший літопис: «Улици приидоша межи Бог и Днестр и седоша тама». Подибуємо і такі форми: Богом, Букг або Бугъ.

Цикл статей про річки Побужжя

Річко, річко, яку маєш назву?..

          Кожна річка, як і людина, має своє ім’я, а також властиві тільки їй гуманістичні цінності: природні, історико-культурні, історична, краєзнавча.

В цих оповіданнях йтиметься – про сутності річок Миколаївщини: ландшафтні, етноісторичні, художньо-естетичні, топонімічні.

В області налічується 120 великих, середніх, малих річок та балок більше  10 км, загальною довжиною 3609 км.

Спрадавна люди любили й шанували свої річки - за життєдайну й очищувальну здатність води, за щедрі улови риби, за можливість селитися на їхніх берегах і плавати човнами до найдалекіших теренів, за велику силу, яка крутила камені водяних млинів, за красоту долинних краєвидів.

Наказ облводгоспу "Проведення місячника благоустрою"

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

                                                                              НАКАЗ


м. Миколаїв

07.04.2010 р.                                                               № _25_

 

Про проведення «Місячника благоустрою»

Відповідно до Указу Президента від 06.08.1998 р. № 855/98 «Про День довкілля», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 р. № 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля», окремих доручень Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.03.2011р.  № 102-од та від 30.03.2011 р. № 111-од, наказу Держводагенства від 04.04.2011 р. № 30 «Про проведення «Місячника благоустрою»», з метою приведення до належного естетичного та санітарного стану територій поблизу водних об’єктів та каналів, у заплавах річок, на прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах (смугах відведення), на меліоративних системах та водогосподарських спорудах, на навколишніх територіях адміністративних будівель та виробничих баз НАКАЗУЮ:

Боротьба з підтопленнями

Боротьба з підтопленням населених пунктів

в Березнегуватському районі.

Миколаївська область є однією з багатьох на території  України, де спостерігається періодичне підтоплення населених пунктів  поверхневими  та ґрунтовими водами. Основними причинами цього явища є розміщення населених пунктів на понижених ділянках місцевості та активна господарська діяльність без проведення необхідних інженерно – захисних заходів.

Не є винятком і Березнегуватський район, де щорічно підтоплюється декілька населених пунктів.

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2740-VІ

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2740-VІ


Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України

щодо прибережних захисних смуг

Верховна Рада України постановляє:

Про пропуск льодоходу, повені і паводків у 2011 р

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВАН А К А З

« 14 »     січня     2011 р.                                                                       № 2

     

   м. Миколаїв                     

Про пропуск льодоходу, повені

і паводків у 2011 р

З метою своєчасного вжиття заходів щодо захисту населених пунктів, господарських об’єктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод під час пропуску льодоходу, повені і паводків у 2011 році та на виконання наказу Держводгоспу від 04.01.2011р. № 2 НАКАЗУЮ:


Водні ресурси


    

Миколаївська область, що займає площу 24,6 тис.км2 з населенням близько 1,196 млн. чоловік, розташована в південній частині України, межує з Одеською, Кіровоградською, Дніпропетровською та Херсонською областями, розміщена в басейнах р. Південний Буг (59,5%), р. Дніпро (23,5%) і річок Причорномор’я (17%).

За особливістю природних умов область розташована в межах двох фізико-географічних зон лісостепової (Кривоозерський і західна половина Первомайського району) і степової (решта території).

В гідрологічному відношенні область відноситься до Причорноморського артезіанського басейну і частково в північній частині до Українського кристалічного масиву.

В області налічується 120 великих, середніх та малих річок загальною довжиною в межах області 3609,34 км в т.ч.: Південний Буг (257 км в межах області), її притоки - середні річки: Кодима (59 км), Синюха (24 км), Чорний Ташлик (41 км), Чичиклея (86 км), Інгул (179 км), а також середні річки басейну р. Дніпро: р. Інгулець (96 км) з притокою р. Висунь (195 км).

В області побудовано 44 водосховища загальною площею 7,55 тис. га, загальний об’єм яких складає 369,46 млн.м3 в т.ч. корисний 222,72 млн.м3 серед них об’ємом більше 10 млн.м3:- Ташлицьке водосховище об’єм 86 млн.м3, Софіївське (36 млн.м3), Октябрьське (31 млн.м3), Олександрівське (при НПУ 16,0м W=72,13 млн.м3), Щербанівське (15,7 млн.м3), Степовське (13,88 млн.м3), Катеринівське (10,8 млн.м3).

Представниками управлінь водного господарства уточнено перелік ставків. Загальна кількість ставків склала 1108 площею водного дзеркала 9868,97 га та об’ємом 100,121 млн.м3. На даний час продовжується робота по паспортизації ставків та водосховищ.

Водосховища і ставки використовуються для потреб енергетики, питного водопостачання, зрошення, риборозведення, харчової промисловості та побутових потреб населення.

На території області знаходиться Березанський, Бейкуський, Бузький, Дніпровсько-Бузький, Карабушський (західна та східна частина), Тилігульський та Сосицький лимани.

В області налічується 26 озер, їх загальна площа 1395,18 га.

Площі, зайняті водними об’єктами, становлять 150,5 тис. га (6,1%) території області.

Для водного господарства області важливе значення мають ресурси поверхневих і підземних вод.

Місцеві водні ресурси області дуже обмежені, забезпечення водою здійснюється, в основному, за рахунок притоку з інших регіонів області.

По питомим показникам водних ресурсів (на одиницю площі і на одного мешканця) область займає одне із останніх місць серед областей України. В границях області питомі показники також значно відрізняються.

Характеристика забезпеченості місцевим стоком населення області приведена в таблиці.

Прогнозні ресурси для Миколаївської області визначені за даними регіональної оцінки (Капінос Н.Н., 1977р.) і апробовані ДКЗ СРСР (протокол № 7869 від 29.06.71р., 3 8103 від 28.07.78р.), УТКЗ (протокол № 3886 від 21.03.1978р.) і уточнені протоколом робочої наради ВГО «Кримгеологія» від 02.06.1983р. в кількості 441,6 тис. м3/добу, в т.ч.

- з мінералізацією до 1,5 г/дм3 – 349,87 тис. м3/добу (79,23%)

- з мінералізацією 1,5-3,0 г/дм3 – 91,73 тис. м3/добу (20,77%)

Розподіл прогнозних ресурсів підземних вод, придатних для господарсько-питного водопостачання по площі дуже нерівномірний. Загальний модуль ПРПВ в середньому по області складає 14,22 м3/добу/км2 (з мінералізацією до 1,5 г/дм3) і 17,95 (з мінералізацією до 3,0 г/дм3), найменший – відповідно 1,93 і 3,85 (Братський район), найбільший – 39,17 і 44,85 (Новоодеський район).

Починаючи з сімдесятих років на території Миколаївської області виконуються роботи з розвідки і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для господарсько-питного використання.

Для централізованого водопостачання населених пунктів та підприємств на території Миколаївської області розвідані та затверджені експлуатаційні запаси по 7 родовищам (11 ділянок) підземних вод. Загальна кількість експлуатаційних запасів станом на 01.01.10р. складає 79,3 тис. м3/добу (17,95% від величини ПРПВ). На території області в 1981р. попередньо розвідані та прийняті НТР об’єднання «Мінбудмат» запаси підземних вод у кількості 7,01 тис. м3/добу м3/добу по Ольшанському родовищу (с. Морозівка).

На 1 мешканця області в середньому доводиться 0,068 м3/добу ЕЗПВ (прогнозних ресурсів – 0,360 м3/добу). Однак розподіл ЕЗПВ по адміністративних районах вкрай нерівномірний. Основна частина ЕЗПВ приурочена до долини р. Південний Буг, де експлуатаційні запаси становлять 60,91 тис. м3/добу – 70,6% від ЕЗПВ. Тут знаходиться 3 родовища (6 ділянок) підземних вод, які розташовані в межах Вознесенського, Новоодеського і Миколаївського районів.

Облводгоспу підпорядкований Казанківський груповий водопровід, який введений в експлуатацію в 1996 році і згідно проекту передбачено забезпечення питною водою 49,9 тис. чоловік населення в 71 населеному пункті Казанківського району.

Для експлуатації водопроводу в 1992 році була створена Новобузька дільниця Казанківського групового водопроводу.

На балансі і технічному обслуговуванні дільниці знаходиться 185 км магістральних водопроводів, очисні споруди потужністю 19,3 тис.м3/добу, які розташовані на Софіївському водосховищі, 4 насосних станції і експлуатаційна база дільниці.
 

Сторінки